Ekonomisk information

Årsredovisning samt övrigt underlag inför årsstömman 2015 och protokoll från stämman.

Årsstämma 2014 avseende 2013 samt Årsredovisning och revisions- och förvaltningsberättelse

Stämmoprotokoll.2013 avseende 2012 samt Årsredovisning och revisions- och förvaltningsberättelse

Protokoll från årsstämma 2012 inklusive årsredovisning och revisions- och förvaltningsberättelse avseende 2011

Årsredovisning 2010 – Brf Henriksdalskajen

Revisionsberättelse 2010 – Brf Henriksdalskajen

Förvaltningsberättelse 2010