Kollektiv tilläggsförsäkring

Föreningens fastighet är försäkrad hos IF Skadeförsäkring. I fastighetsförsäkringen ingår:

  • Brandskada – Vattenskada- Inbrott, rån och skadegörelse – Elskada – Glas- och skyltskada – Naturskada – Annan skadehändelse
  • Tillägg för bostadsrätt och ägarlägenhet (kollektiv tilläggsförsäkring)
  • Sanering efter angrepp av skadedjur (Anticimex skadedjursförsäkring)

Detta innebär att bostadsrättsinnehavaren endast behöver teckna hemförsäkring (ej tilläggsförsäkring för bostadsrätt).