Frågor och svar

Här samlas de vanligaste frågorna som medlemmar ställer till styrelsen.

Akut fel och felanmälan

Föreningen har avtal med Driftia som sköter vår fastighet. Driftia har regelbunden tillsyn av Fendergatan 6-8 varannan onsdag.

Felanmälan dagtid kan göras till https://www.driftia.se/felanmalan eller genom att ringa 08-744 44 33. Informera även styrelsen genom att skicka ett mail till styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com

Journummer för akuta ärenden (kl. 16:00-08:00): 08-744 09 50. Observera att varje utryckning kostar 2200 kr inklusive 2 timmars arbete/resa, vilket även gäller vid nyårshelgen, påskhelgen, midsommarhelgen, allhelgonahelgen och julhelgen.

Vid fel på garageporten
Under kontorstid: Ring Wallenstams kundtjänst 020-400 100 (tryck 5)
Efter kontorstid: Ring journummer 031-20 22 22.

Prislista för fastighetsskötare
Fastighetsskötare kostar 420 kr/timme. Servicebil 450 kr/besök utöver ordinarie besöksdag. Grundavgift för olika servicekategorier 1300-1600 kr, inklusive servicebil, i övrigt tillämpas ordinarie timdebitering.

Om orsaken till felet ligger inom bostadsrättsinnehavarens ansvar (se nedan under avsnittet Fastighetsskötsel) kommer kostnaden att faktureras bostadsrättsinnehavaren direkt.

Andrahandsuthyrning

Vi ser helst att de som bor i föreningen också är medlemmar. Det gör att vi får ett engagemang för vår boendemiljö och att det finns förutsättningar exempelvis för att bemanna styrelsen. Ibland finns det dock skäl som gör att man kan bli tvungen att hyra ut sin lägenhet en tid. En sådan uthyrning förutsätter att du fått tillstånd till detta från föreningens styrelse. Ett godkännande kan endast lämnas av följande skäl:

Dokumenterat arbete på annan ort
Dokumenterade studier på annan ort
Vård av anhörig på annan ort
Sjukdom
Värnpliktstjänstgöring
Sambo på prov
Annat beaktansvärt skäl

Styrelsen kan tidsbegränsa möjligheten att hyra ut. Ansök i god tid och minst två månader innan du planerar att hyra ut. För studier eller arbete på annan ort krävs aktuella skriftliga intyg i original eller vidimerade kopior, där skola eller arbetsgivare även specificerar vilken tid du befinner dig där.

Att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan innebära att du förlorar din bostadsrätt enligt bostadsrättslagen. Vid andrahandsuthyrning kvarstår det juridiska ansvaret för bostadsrätten hos ägaren.

Styrelsen ser gärna att du i ansökan skriver vem du är, vilken lägenhet som du önskar hyra ut, skälet till varför du önskar hyra ut, vem som ska hyra lägenheten samt kontaktuppgifter till hyresgästen.

Avgiftsavin:

Frågor gällande fakturan på medlemsavgiften ställer du till Fastighetsägarna telefon 08-617 7500
eller e-post till hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se

Brandvarnare

Lägenheten måste vara försedd med en fungerande brandvarnare. Kontrollera batteri och funktion.

Cykelförråd

Det finns möjlighet att ställa cyklar nere i garaget, i passagen mellan entreerna till Fendergatan 6 och 8, på loftgångarna (placering med framdäcket mot räcket) och i grannfastigheten Fendergatan 4 som du når via garaget.

Fastighetsskötare

Driftia har tillsyn av bl.a.

 • entréer, portar
 • driftutrymmen
 • gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga (rensning golvbrunn, vatten o avloppsanslutning)
 • föreningens garage (belysning, ventilation, kontroll av skalskydd)
 • Avlopp: Stigande stopp åtgärdas oavsett system (kök, bad, tvättstuga etc.) Läckande vattenlås eller rinnande WC åtgärdas ej
 • El: Strömlös lägenhet åtgärdas. Helt mörk trappuppgång åtgärdas. Huvudsäkring till lägenhet/lokal åtgärdas. Gruppsäkring eller kortslutning i grupp åtgärdas ej. Fel på tvättutrustning spisar och kyl- och frysskåp åtgärdas normalt sett inte.
 • Glas: Åtgärdas där personskada eller risk för annan skada, stöld eller åverkan föreligger
 • Hissar: Hissfel åtgärdas av kontrakterat hissjourföretag.
 • Lås: Restriktiv bedömning. Låsfel till port åtgärdas. På standard lägenhetsdörrar åtgärdas endast patentlås, på säkerhetsdörrar åtgärdas patent + sjutillhållarlås
 • Skadegörelse: Åtgärdas där risk för personskada eller annan skada, stöld eller liknande föreligger
 • Sopanläggningar: Stopp i sopschakt eller soptransportanläggning åtgärdas endast under helger.
 • Tak: Läckande tak åtgärdas. Vid risk för snöras upprättas avspärrningar utanför fastigheten.
 • Tvättstuga: Tvätt fast i maskin, samt strömlös tvättstuga åtgärdas
 • Vatten: Rinnande kall- och varmvattenkranar som inte går att stänga av åtgärdas.
 • Ventilation: Åtgärdas efter 3 separata felanmälningar eller enligt separat överenskommelse
 • Vitvaror: När kyl/frys samt spis är ur funktion hänvisar Driftia till branschspecifikt jourföretag
 • Värmeanläggningar: Utebliven värme åtgärdas under perioden 1/10 -30/4 efter ca 3 separata felanmälningar. Under övrig del av året endast om rådande väderlek så kräver.

Försäkring

Den som står för lägenheten är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Om du bor i en bostadsrätt så måste du ha en hemförsäkring. Bostadsrättstilläget (IF Försäkring) betalas av föreningen och läggs på din månadsavgift. Föreningens fastighetsförsäkringar täcker bara skador som rör fastigheten och allmänna utrymmen.

Skada på fast inredning (t ex handfat, diskbänk, diskmaskin, kylskåp) täcks av Bostadsrättstillägget. Efter 2 år skrivs värdet på varan ner med 10% per år. Efter 6 år är varans värde 50% av ursprungsvärdet. Efter 12 år är värdet noll. Dessutom tillkommer en självrisk på 1 500 kr. Kontakta därför styrelsen innan du anmäler skada till IF Försäkring.

Försäkringsnummer Bostadsrättstillägg (IF Försäkring): SP1925772.1.8

Hemsida

Föreningens hemsida ligger på www.brfhenriksdalskajen.se

Inbrott

Inbrott anmäler du till polisen. Upptäcker du att det varit inbrott – berätta det gärna för någon i styrelsen eftersom den typen av problem brukar gå i vågor. Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning.

Kamerabevakning i garaget

Garaget kamerabevakas dygnet runt för att förebygga brott. Skulle du upptäcka att skadegörelse eller stöld skett i garaget, så ska detta omedelbart anmälas till styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com. Eftersom inspelat material sparas i endast 3 dagar, är det viktigt att agera snabbt.

För mer information om om dina rättigheter enligt kamerabevakningslagen klicka här.

Köksfläkt

Eftersom fastigheten har ett gemensamt system för bortförsel av stekos med hjälp av takfläktar, begränsas utrymmet för byte av köksfläkt. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Garageplatser

Brf Henriksdalskajen har 31 garageplatser, varav 6 laddplatser samt 3 MC-platser. Ta kontakt med föreningens styrelse för info om lediga platser eller uppsägning av plats. Månadskostnad: 1500 kr för bil, med extratillägg för laddplats, och 500 kr för MC. Kontrakten skrivs på 1 år med tre månaders uppsägningstid före avtalets utgång. Vid avflyttning från föreningen upphör kontraktet automatiskt.

Namnbyte på dörr eller brevlåda

Det är vår fastighetsförvaltare Driftia som utför namnbyten vid lägenhetsdörrarna, i namnförteckningen i entréerna och på postboxarna mellan entréerna till Fendergatan 6 och 8. Observera att det inte är tillåtet att sätta upp egna namnlappar.

Behöver du komplettera eller ändra namnuppgifterna, kontakta styrelsen via mail med de uppgifter du vill ändra.

styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com

Nycklar och passerbrickor

Företaget Södermalms lås (Tel 08-6406500), Bondegatan 1, Stockholm tillverkar föreningens nycklar. För att kunna beställa nycklar krävs dock en fullmakt från styrelsen via styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com

Passerbrickor
Passerbrickor är personliga, det är viktigt att anmäla när man tappat en bricka så att den spärras och så att inga obehöriga kan komma in i fastigheten. När man skall beställa nya passerbrickor, kontakta styrelsen via styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com och lämna följande uppgifter:

 1. I ämnesraden skall följande text stå ” Brf Henriksdalskajen – Passerbrickor”
 2. I meddelandet skall följande information finnas.
  1. Lägenhetsnummer (lantmätrinr.)
  2. Antal passerbrickor
  3. Namn och telefonnr.  till den person som skall hämta ut brickorna

Ordförande skickar sedan en beställning via mail till kundservice@wallenstam.se

 1.  När brickorna är klara får man ett samtal eller e-mail, Sen finns de att hämta på Wallenstams reception på Birger Jarlsgatan 64. Pris är 300kr/st och betalas via faktura.

För aktuella öppettider, se www.wallenstam.se

Porttelefon

Har du problem med porttelefonen? Ta kontakt med Wallenstams Eftermarknad, kundservice 020-400100. kundservice@wallenstam.se

När något är fel med passersystemet
Vad indikerar lysdioderna när passerbrickan används på läsaren?

 1. Lyser grönt
  Lyser det grönt men dörren ändå inte låser upp, fungerar kortläsaren. Det kan bero på att det finns skräp vid dörrens nederkant och att elslutblecket ligger spänt. Det räcker normalt att trycka till dörren för att låset skall låsas upp. Elslutblecket kan också gått sönder.
 2. Blinkar rött två gånger
  Blinkar det rött två gånger fungerar kortläsaren men användaren har inte behörighet att passera den dörren med den brickan som användaren provat att låsa upp dörren med.
 3. Blinkar gult
  Blinkar det gult så har kortläsaren läst brickan men centralen saknar korrekt programmering och därför händer inget mera. Felanmälan bör göras till entreprenör.
 4. Helt släckt
  Helt släckt. Om lysdioderna på läsaren inte tänds, bör användaren kontrollera om brickan fungerar i andra dörrar. Gör den inte det kan brickan ha gått sönder. Fungerar brickan i andra dörrar bör man kontrollera läsaren. Möjlig orsak är att en säkring kan ha gått sönder exempelvis i strömförsörjningsaggregatet. Kabelbrott kan vara en orsak om andra läsare fungerar i samma central.

Ändring porttelefon:
När man vill ändra ett telefonnummer till porttelefon gäller följande rutin.

 1. Ändring bör helst anmälas via mail. kundservice@wallenstam.se
 2. I ämnesraden skall följande text stå” Brf Henriksdalskajen – Porttelefon”
 3. I meddelandet skall följande information finnas. (Man kan koppla upp till 2 telefonnr.)
  1. Lägenhetsnr. (Lantmäterinr)
  2. Telefonnummer  1: (Fast eller mobiltnr.)
  3. Namn 1. T.ex A. Andersson
  4. Telefonnummer 2: fast eller mobiltnr.)
  5. Namn 2. T.ex A. AnderssonLänk

Skadedjur (silverfiskar)

Saneringen av silverfisk går på Bostadsrättsföreningens försäkring hos IF.
Gör så här:

1. Ring Anticimex på 075 245 10 00
2. Uppge att du vill ha ett kostnadsfritt ”Anti-silverfisk-kit” till din adress
3. Kostnaden ska tas av Försäkringsbolaget IF
Inom några dagar så får du hem ett effektivt sanerings-kit som ska ta död på silverfiskarna.

Sophantering i fastigheten

Det finns två möjligheter att bli av med soporna, via sopsugen och via speciella kärl i miljörummet.

Sopsugen är en gemensam lösning för alla hushåll i Hammarby Sjöstad där man med hjälp av tryckluft transporterar restavfall, matavfall och tidningar genom underjordiska rör till en gemensam mottagningsstation. Detta är det bästa sättet att bli av med sina sopor – det är miljövänligt och enkelt.

Fastighetens miljö rum har speciella kärl för olika typer av avfall. Tömningen sker enligt ett visst schema av en entreprenör som betalas av oss som bor i fastigheten.

Huvudregeln är att kasta det mesta av hushållsavfallet i sopsugen. Härmed menas normala hushållssopor, pappersförpackningar, plastförpackningar och övrigt som går ner i sopsugen. Undantagen är glas, flaskor, plåtburkar och elektriskt material som skall kastas i de speciella kärlen i miljörummet.

Farligt elektriskt material läggs i ett speciellt kärl i soprummet för att hanteras separat från övriga sopor.

Har du farligt miljöavfall som exempelvis färg finns en miljöstation vi Statoilmacken vid Hammarby Fabriksväg. Större grovsopor som exempelvis möbler och tv-apparater körs till återvinningscentralen vid Sätra eller Östberga. Förteckning över återvinningsstationer finns på nätet.

Viktigt att du i första hand använder sopsugen för det dagliga avfallet och miljörummet för papp, glas och plåtburkar. Naturligtvis pantar du de plåtburkar som är möjligt. Allt för att vi tillsammans skall hålla nere våra gemensamma kostnader samtidigt som vi tar tillvara de miljöfördelar som är möjliga.

Solceller

Föreningen har installerat solceller på taket av hus 8. Solcellerna genererar ca 20 000 kWh per år. Nu går det att logga in på Solpanels-portalen och se hur mycket el solcellerna producerar – i realtid. Ladda ner appen IsolarCloud eller gå in på  https://isolarcloud.com

Logga in med: styrelsenhenriksdalskajen@gmail.se
Lösen: solute922

Städning

Tv, bredband 

I fastigheten finns ett fiber-LAN installerat där Telenor är tjänsteleverantör. Föreningen har tecknat ett gruppanslutningsavtal som innebär att alla lägenheter har tillgång till en 500/500 Mbit bredbandsanslutning Kostnaden för detta redovisas på din avgiftsavi och uppgår till 165 kr per månad.

Föreningen har även ett avtal med Telenor som innebär att alla lägenheter har tillgång till ett basutbud med tv-kanaler. För det fall ni vill få tillgång till fler kanaler eller andra tilläggstjänster kan ni kontakta Telenor.

Tvättstuga

För bokning av tvättid ladda ner appen ”Boka Tvättid”. Information om din pinkod finns i BO-pärmen. Kontakta styrelsen om du saknar info om inloggning. Börja tvätta i tid. Bokning som ej utnyttjas inom 60 minuter räknas som förverkad.

Underhållsansvar

Underhållsansvaret framgår av 7 kap 2, 4 och 12 §§ bostadsrättslagen. Av dessa berör främst 12 § ditt ansvar som bostadsrättshavare.

Enligt nämnda bestämmelser skall den ansvarige, det vill säga föreningen eller bostadsrättsinnehavaren, vidta de reparationer och underhållsåtgärder som krävs och svara för medförda kostnader. Underhållsansvaret gäller oavsett om skadan orsakats av eget alternativt annans vållande eller genom en olyckshändelse.

Huvudregeln är att du på egen bekostnad skall hålla lägenheten i gott skick. Begreppet ”gott skick” specificeras inte ytterligare utan bedöms utifrån husets ålder etc. Du ansvarar vidare för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt.

I nedan avsnitt fastighetsskötsel följer en vägledning för vem som ansvarar för vad i bostadsrätten. Vägledning finns även i bostadsrättsföreningens stadgar.

Överlåtelse av bostadsrätt

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas av styrelsen. Be mäklaren skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev. pantsättningsdokument) till vår kassör för vidare hantering (ansökan om inträde/utträde ur föreningen, kontroll av pantsättningar). Namn och kontaktuppgifter finns på anslagstavlan vid entrén till hissarna.