Frågor och svar

Här samlas de vanligaste frågorna som medlemmar ställer till styrelsen.

Akut fel

Föreningen har avtal med Driftia som sköter vår fastighet. Driftia tillsynar Fendergatan 6-8 varannan måndag. Felanmälan kan göras vardagar mellan kl. 08:00 och 16:00, telefonsvarare och anmälan via e-post under övrig tid (lunch 11:00-12:00). Hemsida www.driftia.se, tfn: 08-744 44 33.

Journummer för akuta ärenden (kl. 16:00-08:00): 08-744 09 50. Observera att varje utryckning kostar  1900 kr inklusive 2 timmars arbete/resa.  Utryckning vid nyårshelgen, påskhelgen, midsommarhelgen, allhelgonahelgen och julhelgen kostar 2000 kr per utryckning inkl 2 timmars arbete/resa.

Fastighetsskötare 380 kr/timme. Servicebil 295 kr/besök utöver ordinarie besöksdag. Akututryckning vardagar mellan 07:00 och 16:00 som kräver omedelbar åtgärd: Startavgift på 800 kr inkl. servicebil, i övrigt tillämpas ordinarie timdebitering.

Om orsaken till felet ligger inom bostadsrättsinnehavarens ansvar (se nedan under avsnittet Fastighetsskötsel) kommer kostnaden att faktureras bostadsrättsinnehavaren direkt.

Andrahandsuthyrning

Vi ser helst att de som bor i föreningen också är medlemmar. Det gör att vi får ett engagemang för vår boendemiljö och att det finns förutsättningar exempelvis för att bemanna styrelsen. Ibland finns det dock skäl som gör att man kan bli tvungen att hyra ut sin lägenhet en tid. En sådan uthyrning förutsätter att du fått tillstånd till detta från föreningens styrelse. Ett godkännande kan endast lämnas av följande skäl:

ü  Dokumenterat arbete på annan ort

ü  Dokumenterade studier på annan ort

ü  Vård av anhörig på annan ort

ü  Sjukdom

ü  Värnpliktstjänstgöring

ü  Sambo på prov

ü  Annat beaktansvärt skäl

Styrelsen kan tidsbegränsa möjligheten att hyra ut. Ansök i god tid och minst två månader innan du planerar att hyra ut.

För studier eller arbete på annan ort krävs aktuella skriftliga intyg i original eller vidimerade kopior, där skola eller arbetsgivare även specificerar vilken tid du befinner dig där.

Att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan innebära att du förlorar din bostadsrätt enligt bostadsrättslagen. Vid andrahandsuthyrning kvarstår det juridiska ansvaret för bostadsrätten hos ägaren.

Styrelsen ser gärna att du i ansökan skriver vem du är, vilken lägenhet som du önskar hyra ut, skälet till varför du önskar hyra ut, vem som ska hyra lägenheten samt kontaktuppgifter till hyresgästen.

Cykelförråd

Det finns möjlighet att ställa cyklar nere i garaget, på loftgångarna (placering med framdäcket mot räcket) eller i grannfastigheten Fendergatan 4 som du når via garaget.

Försäkring

Den som står för lägenheten är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Om du bor i en bostadsrätt så måste du ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg som du själv måste teckna. Föreningens fastighetsförsäkringar täcker bara skador som rör fastigheten och allmänna utrymmen.

Hemsida

Föreningens hemsida ligger på www.brfhenriksdalskajen.se

Inbrott

Inbrott anmäler du till polisen. Upptäcker du att det varit inbrott – berätta det gärna för någon i styrelsen eftersom den typen av problem brukar gå i vågor. Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning.

Garageplatser

Brf Henriksdalskajen har 31 garageplatser samt 3 MC-platser. Ta kontakt med föreningens styrelse för info om lediga platser eller uppsägning av plats. Månadskostnad: 1500 kr för bil, 800 kr för MC. Kontrakten skrivs på 1 år med tre månaders uppsägningstid före avtalets utgång. Vid avflyttning från föreningen upphör kontraktet automatiskt.

Namnbyte

Det är vår fastighetsförvaltare Driftia som utför namnbyten på lägenhetsdörrar, namnregister i gemensamma utrymmen, postboxar och/eller på tidningshållare till respektive lägenhet.

Varje lägenhetsinnehavare meddelar styrelsens ordförande vad som skall stå på namntavlan i entrén . Styrelsen ansvar sedan för att uppdatera tavlan. Styrelsen använder mall från Driftia ”Namnbytesmall” och skickar beställningen via fax eller e-post till namnbyte@driftia.se. Namnbytet sker på närmaste ordinarie besöksdag i anslutning till tillträdesdatum. Önskas utförande på exakt datum så utförs detta mot särskild ersättning enligt gällande prislista för timdebitering. Även önskemål om p.g.a. andrahandsuthyrning etc. ska ske enligt denna beställningsrutin.

Nycklar

Företaget Södermalms lås (Tel 08-6406500), Bondegatan 1, Stockholm tillverkar föreningens nycklar och nyckelbrickor. För att kunna beställa nycklar krävs dock en fullmakt från styrelsen. Ta därför kontakt med styrelsen (ordförande) om du behöver extra nycklar till bostaden eller garaget.

Om du tappar bort din bokningscylinder till tvättider kontaktar du Miele på följande adress: reservdelar@miele.se.  Ange ditt lägenhetsnummer (tex 6-1107 ) som cylindern ska märkas med och din adress.

Passerbrickor

Passerbrickor är personliga, det är viktigt att anmäla när man tappat en bricka så att den spärras och så att inga obehöriga kan komma in i fastigheten. När man skall beställa nya passerbrickor, kontakta Ordförande i styrelsen och lämna följande uppgifter:

 1. I ämnesraden skall följande text stå ” Brf Henriksdalskajen – Passerbrickor”
 2. I meddelandet skall följande information finnas.
  1. Lägenhetsnummer (lantmätrinr.)
  2. Antal passerbrickor
  3. Namn och telefonnr.  till den person som skall hämta ut brickorna

Ordförande skickar sedan en beställning via mail till kundservice@wallenstam.se

 1.  När brickorna är klara får man ett samtal eller e-mail, Sen finns de att hämta på Wallenstams reception på Birger Jarlsgatan 64. Pris är 300kr/st och betalas kontant i receptionen. (ej kort)

För aktuella öppettider, se www.wallenstam.se

Porttelefon

Har du problem med porttelefonen? Ta kontakt med Wallenstams Eftermarknad, kundservice 020-400100. kundservice@wallenstam.se

När något är fel med passersystemet

Vad indikerar lysdioderna när passerbrickan används på läsaren?

 1. Lyser grönt
 2. Blinkar rött två gånger
 3. Blinkar gult
 4. Helt släckt

 

 1. Lyser det grönt men dörren ändå inte låser upp, fungerar kortläsaren. Det kan bero på att det finns skräp vid dörrens nederkant och att elslutblecket ligger spänt. Det räcker normalt att trycka till dörren för att låset skall låsas upp. Elslutblecket kan också gått sönder.
 2. Blinkar det rött två gånger fungerar kortläsaren men användaren har inte behörighet att passera den dörren med den brickan som användaren provat att låsa upp dörren med.
 3. Blinkar det gult så har kortläsaren läst brickan men centralen saknar korrekt programmering och därför händer inget mera. Felanmälan bör göras till entreprenör.
 4. Helt släckt. Om lysdioderna på läsaren inte tänds, bör användaren kontrollera om brickan fungerar i andra dörrar. Gör den inte det kan brickan ha gått sönder. Fungerar brickan i andra dörrar bör man kontrollera läsaren. Möjlig orsak är att en säkring kan ha gått sönder exempelvis i strömförsörjningsaggregatet. Kabelbrott kan vara en orsak om andra läsare fungerar i samma central.

Ändring porttelefon:

När man vill ändra ett telefonnummer till porttelefon gäller följande rutin.

 1. Ändring bör helst anmälas via mail. kundservice@wallenstam.se
 2. I ämnesraden skall följande text stå” Brf Henriksdalskajen – Porttelefon”
 3. I meddelandet skall följande information finnas. (Man kan koppla upp till 2 telefonnr.)
  1. Lägenhetsnr. (Lantmäterinr)
  2. Telefonnummer  1: (Fast eller mobiltnr.)
  3. Namn 1. T.ex A. Andersson
  4. Telefonnummer 2: fast eller mobiltnr.)
  5. Namn 2. T.ex A. AnderssonLänk

Sophantering i fastigheten

Det finns två möjligheter att bli av med soporna, via sopsugen och via speciella kärl i miljörummet.

Sopsugen är en gemensam lösning för alla hushåll i Hammarby Sjöstad där man med hjälp av tryckluft transporterar avfall och källsorteringsmaterial genom underjordiska rör till en gemensam mottagningsstation. Detta är det bästa sättet att bli av med sina sopor – det är miljövänligt och enkelt.

Fastighetens miljö rum har speciella kärl för olika typer av avfall. Tömningen sker enligt ett visst schema av en entreprenör som betalas av oss som bor i fastigheten.

Huvudregeln är att kasta det mesta av hushållsavfallet i sopsugen. Härmed menas normala hushållssopor, pappersförpackningar, plastförpackningar och övrigt som går ner i sopsugen. Undantagen är tidningar, glas, flaskor, plåtburkar och elektriskt material som skall kastas i de speciella kärlen i miljörummet.

Tidningspapper är det enda som återvinns allt annat brännbart material i miljörummet bränns. Det gäller kartonger och grovsopar. Farligt elektriskt material läggs i ett speciellt kärl i soprummet för att hanteras separat från övriga sopor.

Har du farligt miljöavfall som exempelvis färg finns en miljöstation vi Statoilmacken vid Hammarby Fabriksväg. Större grovsopor som exempelvis möbler och tv-apparater körs till återvinningscentralen vid Årsta eller Fisksätra. Förteckning över återvinningsstationer finns på nätet.

Viktigt att du i första hand använder sopsugen för det dagliga avfallet och miljörummet för tidningar, glas och plåtburkar. Naturligtvis pantar du de plåtburkar som är möjligt. Allt för att vi tillsammans skall hålla nere våra gemensamma kostnader samtidigt som vi tar tillvara de miljöfördelar som är möjliga.

Städning

Tv, bredband och telefoni

I fastigheten finns ett fiber-LAN installerat där Bredbandsbolaget är tjänsteleverantör. Föreningen har tecknat ett gruppanslutningsavtal som innebär att alla lägenheter har tillgång till en 100/10 Mbit bredbandsanslutning samt ip-telefoni (där man själv betalar för samtalskostnader). Kostnaden för detta redovisas på din avgiftsavi och uppgår till 165 kr per månad.

Föreningen har även ett avtal med Bredbandsbolaget som innebär att alla lägenheter har tillgång till ett basutbud med tv-kanaler. För det fall ni vill få tillgång till fler kanaler eller andra tilläggstjänster kan ni kontakta Bredbandsbolaget på 0770-777 000.

Underhållsansvar

Underhållsansvaret framgår av 7 kap 2, 4 och 12 §§ bostadsrättslagen. Av dessa berör främst 12 § ditt ansvar som bostadsrättshavare.

Enligt nämnda bestämmelser skall den ansvarige, det vill säga föreningen eller bostadsrättsinnehavaren, vidta de reparationer och underhållsåtgärder som krävs och svara för medförda kostnader. Underhållsansvaret gäller oavsett om skadan orsakats av eget alternativt annans vållande eller genom en olyckshändelse.

Huvudregeln är att du på egen bekostnad skall hålla lägenheten i gott skick. Begreppet ”gott skick” specificeras inte ytterligare utan bedöms utifrån husets ålder etc. Du ansvarar vidare för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt.

I nedan avsnitt fastighetsskötsel följer en vägledning för vem som ansvarar för vad i bostadsrätten. Vägledning finns även i bostadsrättsföreningens stadgar.

Fastighetsskötsel

Driftia har tillsyn av bl.a.

ü  entréer, portar

ü  driftutrymmen

ü  gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga (rensning golvbrunn, vatten o avloppsanslutning)

ü  föreningens garage (belysning, ventilation, kontroll av skalskydd)

ü  Avlopp: Stigande stopp åtgärdas oavsett system (kök, bad, tvättstuga etc.) Läckande vattenlås eller rinnande WC åtgärdas ej

ü  El: Strömlös lägenhet åtgärdas. Helt mörk trappuppgång åtgärdas. Huvudsäkring till lägenhet/lokal åtgärdas. Gruppsäkring eller kortslutning i grupp åtgärdas ej. Fel på tvättutrustning spisar och kyl- och frysskåp åtgärdas normalt sett inte.

ü  Garageport: Stängd eller halvöppen port åtgärdas

ü  Glas: Åtgärdas där personskada eller risk för annan skada, stöld eller åverkan föreligger

ü  Hissar: Hissfel åtgärdas av kontrakterat hissjourföretag.

ü  Lås: Restriktiv bedömning. Låsfel till port åtgärdas. På standard lägenhetsdörrar åtgärdas endast patentlås, på säkerhetsdörrar åtgärdas patent + sjutillhållarlås

ü  Skadegörelse: Åtgärdas där risk för personskada eller annan skada, stöld eller liknande föreligger

ü  Sopanläggningar: Stopp i sopschakt eller soptransportanläggning åtgärdas endast under helger.

ü  Tak: Läckande tak åtgärdas. Vid risk för snöras upprättas avspärrningar utanför fastigheten.

ü  Tvättstuga: Tvätt fast i maskin, samt strömlös tvättstuga åtgärdas

ü  Vatten: Rinnande kall- och varmvattenkranar som inte går att stänga av åtgärdas.

ü  Ventilation: Åtgärdas efter 3 separata felanmälningar eller enligt separat överenskommelse

ü  Vitvaror: När kyl/frys samt spis är ur funktion hänvisar Driftia till branschspecifikt jourföretag

ü  Värmeanläggningar: Utebliven värme åtgärdas under perioden 1/10 -30/4 efter ca 3 separata felanmälningar. Under övrig del av året endast om rådande väderlek så kräver.

Överlåtelse av bostadsrätt

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas av styrelsen. Be mäklaren skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev. pantsättningsdokument) till vår kassör för vidare hantering (ansökan om inträde/utträde ur föreningen, kontroll av pantsättningar). Namn och kontaktuppgifter finns på anslagstavlan vid entrén till hissarna.