Nyhetsbrev

MAJ 2023

Lediga garageplatser

Två p-platser i garaget blir lediga inom kort – en MC-plats i maj och en bilplats i juni. Anmäl intresse via styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com.

Utrensning av cyklar

För allas trivsel gör vi nu en ny utrensning i cykelställen. Cyklar som är misskötta eller verkar vara övergivna märks upp av styrelsen. Hör inte ägarna av sig kasseras cyklarna i sommar.

Bidrag för laddboxar

Föreningen har fått drygt 200 000 kr i statligt bidrag för de 18 nya laddboxar som nu har tagits i bruk i garaget. Ett välkommet tillskott för en grön investering som även ökar värdet på lägenheterna.

Hög energiklass

Efter en ny energibesiktning som nyligen har genomförts placeras föreningens byggnader på nytt i klass C. Det motsvarar värdena för nyproduktion, vilket innebär att byggnaderna uppfyller dagens krav på energiförbrukning. Energideklarationen sätts upp i entréerna.

Mingla efter årsstämman

Efter årsstämman den 25 maj bjuder vi på mingelmat, dryck och umgänge på sjätte våningen i hus 6. Passa på att ställa frågor till styrelsen och träffa grannarna. Anmäl dig till minglet på föreningens hemsida, brfhenriksdalskajen.se. 

Styrelsen önskar alla medlemmar

En riktigt god sommar!

____________________

MARS 2023

Årsstämma med mingel

Snart är det dags igen. Passa på att göra din röst hörd och träffa dina grannar torsdagen den 25 maj. Då blir det årsstämma med efterföljande mingel med dryck och mat. Mer information kommer senare. Motioner till årsstämman lämnas senast två veckor före stämman till styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com eller i föreningens vita brevlåda vid postfacken.

Finare innergård

Våren är på väg och med den också en rejäl uppsnyggning av innergården. Gummiasfalten vid lekplatsen ska tvättas, växterna beskäras, jorden förbättras och anbud tas in för ny trall och nya utemöbler. Dessutom ska förbudsskyltar om rastning av husdjur sättas upp. Inget beslut har ännu tagits om tallarna.

Gratis brandvarnare

Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare, men många av dem kan vara föråldrade och fungera dåligt. Styrelsen har därför beslutat att köpa in och dela ut nya brandvarnare till samtliga lägenheter inom kort. Den som inte själv har möjlighet att montera de nya brandvarnarna kan mot betalning söka hjälp av Driftia.  

Vårstädning i garaget

Den 26 april ska garaget utrymmas för att ge plats för den årliga vårstädningen. Även grovsoprummet ska få en uppsnyggning under våren.  

Elstöd till föreningen

I slutet av maj öppnas möjligheten för vår Brf att söka elstöd, vilket skulle kunna resultera i en ersättning på cirka 50 000 kr.

/Styrelsen/

________________________________

Februari 2023

Kamerabevakning i garaget

Garaget kamerabevakas nu dygnet runt för att förebygga brott. Skulle du upptäcka att skadegörelse eller stöld har skett i garaget, ska detta omedelbart anmälas till styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com. Inspelat material sparas bara i 3 dagar, så det är viktigt att agera snabbt. Mer information finns under rubriken ”Frågor och svar” på föreningens hemsida, brfhenriksdalskajen.se. 

LED-belysning och laddboxar

Ny elbesparande LED-belysning och 18 nya laddboxar ska installeras i garaget under de närmaste månaderna. Föreningen får 50 procents bidrag för laddboxarna.

Hissrenovering 

Bärremmarna i föreningens båda hissar måste enligt plan bytas i år. Troligen genomförs bytet i slutet av februari. Anslag om avstängning av hissarna sker några dagar innan arbetet påbörjas.  

Fuktskydd vid loftgångarna

En plåtlist ska monteras på loftgången på plan 4 för att leda bort regnvatten från de underliggande planen och ytorna vid postfacken, där fukt ofta breder ut sig. 

Outnyttjade tvättider

En ny regel för tvättstugan har införts: Bokning som ej utnyttjas inom 60 minuter räknas som förverkad, se ”Frågor och svar” på hemsidan. 

Ny porttelefon i 6:an

Porttelefonen vid huvudingången till Fendergatan 6 är trasig och ska bytas inom kort.

/Styrelsen/

_______________________________________________

December 2022

18 nya laddplatser

Nu planerar styrelsen nästa steg i satsningen på klimatomställning – en fullständig utbyggnad av laddmöjligheterna i garaget. Föreningen har beviljats bidrag på upp till 270 000 kr för ytterligare 18 laddplatser, utöver de 12 befintliga. Slutligt beslut om utbyggnaden tas när offerten för installationen är klar i början av nästa år. Samtidigt finns planer på att även förse taket på Fendergatan 6 med solceller.  

Sopa dörrtrösklarna

Vintertid fastnar grus lätt på trösklarna, vilket kan göra ytterdörrar och hissdörrar svåra att öppna och stänga. Försök gärna avlägsna skräp och stenar för att undvika dörrproblem, som även kan ge möjlighet att olovligen ta sig in i huset.

Fungerar brandvarnaren?

När mörkret sänker sig och levande ljus står på borden kan det också vara bra att testa brandvarnaren. Fungerar batteriet, eller är det kanske dags att byta till en helt ny och säkrare brandvarnare? 

Vik ihop kartonger

Julen står för dörren och snart fylls soprummet med rester från firandet. Tänk på att vika ihop alla kartonger, lägga omslagspapper bland övriga pappersförpackningar, men lägga snören och band i det vanliga hushållsavfallet.   

Styrelsen önskar alla medlemmar

God Jul och Gott Nytt År!

________________________________________________

November 2022

Avgiftshöjning med 5 procent

För ett par år sedan sänktes avgifterna för lägenheterna med 10 procent, som en följd av föreningens goda ekonomi. Från årsskiftet är det tyvärr dags att höja avgifterna igen, på grund av ökade utgifter för värme, fastighetsskötsel och andra driftskostnader. Men höjningen har kunnat begränsats till 5 procent, eftersom styrelsen i tid har tecknat mycket förmånliga avtal för både el och låneräntor. 

Fäll tallarna!

Det blev det klara utslaget i medlemsenkäten om de höga barrträden på innergården. Av de 14 medlemmar som deltog i enkäten på föreningens hemsida ville bara två bevara tallarna. Resultatet har nu lämnats över till Brf Sjöstadspiren och Wallenstam som föreningen delar innergård och beslutanderätt med. 

Solcellerna sänker elkostnaden

Solcellerna på taket till Fendergatan 8 har sedan starten för ett år sedan producerat cirka 20 000 kilowattimmar el. Jämfört med det genomsnittliga elpris på 3 kr/kWh som många andra i dag betalar innebär det en besparing på 60 000 kr. Styrelsen undersöker nu förutsättningarna för att även installera solceller på taket till Fendergatan 6. 

Nytt bygglov för inglasning av balkonger

Stockholms stad har nu beviljat föreningen ett nytt 5-årigt bygglov för inglasning av balkonger. Det innebär att det åter går att beställa inglasning via Lumon, kundservice@lumon.com

Tips

Med tanke på brandrisk och städning – ingen vinterförvaring av blommor i trapphusen. Undvik stopp i avloppet – torka fettet ur pannan. 

_____________________________________________________________________

Mars 2022

Årsstämma med mingel
Sätt en bock i almanackan för onsdagen den 18 maj. Då blir det årsstämma med efterföljande mingel med dryck och mat. Mer information kommer senare. Motioner till årsstämman kan lämnas till styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com eller i föreningens vita brevlåda vid postfacken.

Utrensning av cyklar
För allas trivsel gör vi nu en ny utrensning i cykelställen. Cyklar som är misskötta eller verkar vara övergivna märks upp av styrelsen. Hör inte ägarna av sig kasseras cyklarna i juni.

Spolning av avloppen
Den 16-17 mars genomförs den andra etappen av avloppsrensningen i fastigheten. Då spolas avloppen i samtliga lägenheter i uppgång 6 och vid loftgångarna mellan 6:an och 8:an. Mer information finns anslaget i hissar och entréer.

Nya fläktar på taket

I maj byts de båda fläktarna ut på taken till uppgång 6 och 8, till en kostnad av cirka 250 000 kr.

Spara belysning
För att spara el och underhållskostnad ska de övre ljusramperna i hallen till den bortre entrén i 6:an släckas. Efter förändringen tänds endast de två nedersta ljusramperna på var sin sida om entrédörren. Belysningen i korridorerna berörs inte.

Februari 2022

Streama TV med uppgraderat bredband
Föreningens nya bredbandsavtal har nu trätt i kraft, vilket innebär att alla medlemmar har följande tjänster till oförändrad månadsavgift:

  • Bredband, nu med ökad hastighet till 500/500 Mbit/s
  • Streamingtjänst, dvs ni kan se på TV på er platta/pc/mobil när ni har     uppkoppling till internet. Aktiveras på https://telenor.se/aktivera-stream
  • TV-basutbud med box som förut

Det nya avtalet ger även möjlighet att byta ut router och få den senaste standarden (Wifi 6), vilket rekommenderas. Kontakta Telenor på 020-222 222. OBS! Den nya routern stödjer inte IP-telefoni.

Ni kan läsa mer om våra tjänster på  https://www.telenor.se/reo där ni även kan se priser på exempelvis uppgradering av TV-utbud.

Boka tvättid via mobilen
Det nya digitala bokningssystemet ”Boka Tvättid” ersätter nu den gamla manuella bokningstavlan vid tvättstugan. Bokningen kan ske via appen Boka Tvättid eller skärmen utanför tvättstugan. Instruktion finns vid skärmen och har även tidigare delats ut till alla medlemmar.

Nytt torkskåp på plats
Ett nytt torkskåp, Electrolux Professional DC6-8, har installerats i tvättstugan. 

Avloppsspolning i 6:an i mars
Preliminära datum för avloppspolningen i uppgång 6 är 16-17.3.  Vi återkommer med närmare besked senare. 

Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                januari 2022

 

Streama TV med uppgraderat bredband

Föreningens nya bredbandsavtal har nu trätt i kraft, vilket innebär att alla medlemmar har följande tjänster till oförändrad månadsavgift:

x  Bredband, nu med ökad hastighet till 500/500 Mbit/s

x  Streamingtjänst, dvs ni kan se på TV på er platta/pc/mobil när ni har     uppkoppling till internet. Aktiveras på https://telenor.se/aktivera-stream

x TV-basutbud med box som förut

Det nya avtalet ger även möjlighet att byta ut router och få den senaste standarden (Wifi 6), vilket rekommenderas. Kontakta Telenor på 020-222 222. OBS! Den nya routern stödjer inte IP-telefoni.

Ni kan läsa mer om våra tjänster på  https://www.telenor.se/reo där ni även kan se priser på exempelvis uppgradering av TV-utbud.

Boka tvättid via mobilen

Det nya digitala bokningssystemet ”Boka Tvättid” ersätter nu den gamla manuella bokningstavlan vid tvättstugan. Bokningen kan ske via appen Boka Tvättid eller skärmen utanför tvättstugan. Instruktion finns vid skärmen och har även tidigare delats ut till alla medlemmar.

Nytt torkskåp på plats

Ett nytt torkskåp, Electrolux Professional DC6-8, har installerats i tvättstugan.

Avloppsspolning i 6:an i mars

Preliminära datum för avloppspolningen i uppgång 6 är 16-17.3.  Vi återkommer med närmare besked senare.

Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                december 2021

Snabbare bredband

Styrelsen har förhandlat fram ett nytt, förbättrat avtal med Telenor till oförändad månadsavgift nästa år. Det innebär bland annat mer än fördubblad kapacitet i bredbandet till 500/500 GB, möjlighet att skaffa ny router och att streama TV-kanaler. Mer information om nyheterna kommer senare.

Nytt bokningssystem för tvättstugan

Från den 15 december går det att på prov boka tvättid via mobilen eller via en skärm utanför tvättstugan. Instruktioner om hur det går till har delats ut till alla medlemmar. Efter tre månaders gratis provperiod ska försöket utvärderas.

Solcellerna igång

Sedan oktober levererar solcellerna, som har installerats på taket till Fendergatan 8, cirka 20 000 kilowattimmar el per år till föreningen. In i det sista pågår arbetet med att åtgärda brister och fel som noterades vid slutbesiktningen. Föreningen har fått närmare 70 000 kr i statsbidrag för anläggningen.

Nytt torkskåp

Ett nytt torkskåp av märket Electrolux har beställts till tvättstugan, sedan det gamla drabbats av flera fel och till slut blivit utdömt.

Se över brandvarnaren

Glöm inte att pröva att brandvarnaren fungerar, nu när de levande ljusen plockas fram och brandrisken ökar. I en del av de äldre brandvarnarna går inte batterierna att byta ut, och då är det dags att investera i en ny.

Styrelsen önskar alla medlemmar

God Jul och Gott Nytt År

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                oktober 2021

 

Gratis droppskydd till kyl/frys

Vattenskador kostar bostadsrättsföreningar över hela landet miljontals kronor varje år. Ett av de bästa sätten att upptäcka och undvika skador i tid är att placera droppskydd i plast under vitvarorna i köket. Droppskydd finns i regel under alla diskmaskiner i huset, men saknas i de flesta fall under kyl och frys. Nu erbjuder föreningen gratis droppskydd till alla medlemmar. Anteckna önskemålen på en lista som sätts upp i Miljörummet, så köper styrelsen in droppskydd efter behov.

Nu betalar vi av på lånen igen

Trots stora utgifter för laddboxar och solceller har föreningen fortsatt god ekonomi. Det gör det möjligt att amortera ytterligare 400 000 kronor av föreningens lån i höst. De ursprungliga lånen på 18 miljoner kronor har därmed minskat till under 15 miljoner kronor.

Inbrottsskydd vid miljörummet

Efter flera inbrottsförsök och skador på dörrar och lås ska både ytterdörren och de tre innerdörrarna nu förses med brytskydd.

Ventilationen godkänd

Ventilation fick godkänt vid den obligatoriska ventilationskontroll som genomfördes i slutet av september, med god hjälp av er lägenhetsinnehavare. Men kontrollen underströk också vad som visats vid tidigare besiktningar – att det snart är dags att byta fläktar på taket.

Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                augusti 2021

 

Ventilationskontroll 27-28 september

Efter rengöringen av ventilationsrören återstår nu bara den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som sker måndag-tisdag 27-28.9. Den genomförs av Ulf Öberg AB, som också har delat ut information om OVK:n i alla brevfack.

OBS: Det är viktigt att den obligatoriska ventilationskontrollen kan genomföras i samtliga lägenheter och att du ger Ulf Öberg AB:s personal tillträde – eller lämnar över nycklarna till en granne eller till personal i entrén mellan kl 08 och 08.15.

Nytt digitalt bokningssystem för tvättstugan

Styrelsen planerar att göra en upprustning av tvättstugan under hösten-vintern. I den ingår ett nytt digitalt bokningssystem för tvätttider och en översyn av maskinparken med bland annat nytt torkskåp.

Tuggummi stoppade hissen

Hissen i uppgång 6 slutade nyligen fungera. Den tillkallade reparatören hittade snabbt felet – ett otuggat tuggummi som hade fastnat i dörrspåret. Tänk på att hissarna är känsliga för skräp och föremål som hindrar dörrarna från att stängas.

Håll fönsterventilerna öppna

Det är viktigt att så många fönsterventiler som möjligt är öppna året runt – även när det börjar bli kyligt ute. De ser till att luftutbytet blir tillräckligt i alla lägenheter och att balansen i hela ventilationssystemet bevaras.

 

Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                augusti 2021

 

Rengöring av ventilationen 15-17 september

Under tre dagar i mitten av september, den 15-17.9, kommer ventilationssystemet i fastigheten att rengöras av Ulf Öberg AB Företaget behöver då tillgång till samtliga lägenheter och kommer att lägga mer information om nyckelutlämning och det kommande arbetet i alla brevfack. Senare i höst ska samma företag också genomföra en obligatorisk ventilationskontroll i alla lägenheter.

OBS: Det är viktigt att rengöringen kan genomföras i samtliga lägenheter. Som lägenhetsinnehavare är det viktigt att du är hemma under någon av dagarna, lämnar nycklarna till någon representant från Ulf Öberg AB, alternativt till en granne.

Avloppsspolning i uppgång 8 den 16 september

Nu är det också dags att rensa avloppen i huset. Den 16 september genomför GR Avloppsrensning den första etappen och behöver då tillgång till samtliga lägenheter i höghusdelen av uppgång 8. Den som inte är hemma då kan lämna sin nyckel till en granne. Avlopprensningen i de övriga lägenheterna i uppgång 6 och loftgångarna mellan husen genomförs nästa år.

OBS: Det är viktigt att avloppsrensningen kan genomföras i samtliga lägenheter. Som lägenhetsinnehavare är det viktigt att du är ger GR Avloppsrensning tillträde eller lämnar över nycklarna till en granne.

Solcellerna i drift i höst

Efter stora förseningar och byte av projektledning ska det åter bli fart på solcellsprojektet. Solpanelerna är installerade på taket till Fendergatan 8 och nu återstår bara dragning och inkoppling av elkablar innan anläggningen kan tas i drift.

Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                juli 2021

För allas trevnad

Även på sommaren måste vi alla hjälpas åt att följa de trivselregler som föreningen har och som kan läsas i sin helhet på hemsidan, brfhenriksdalskajen.se.

Det gäller bland annat:

Ordning i cykelställen

Cyklar ska ställas i de cykelställ som är utplacerade för föreningens medlemmar. Det gäller i synnerhet de tre loftgångarna, där fristående cyklar riskerar att blåsa omkull i hård vind och blockera ytterdörrar – vilket också har hänt. Skärpning.

Ingen förvaring ovanför förråden

Av brandsäkerhetsskäl får inga föremål läggas ovanför gallerförråden. Just nu har madrasser, kartonger och andra föremål placerats över minst fyra förråd i källaren. De bör avlägsnas snarast.

Håll koll på husdjuret

De flesta husdjursägare vet naturligtvis var deras hundar och katter gör ifrån sig, och tar själva hand om resterna. Men det finns uppenbart undantag, eftersom en barnfamilj nyligen upptäckte att sandlådan på den gemensamma innergården hade använts som avträde. Inte heller är det tillåtet att använda de gemensamma utrymmena inne i fastigheten för matning och rastning av husdjur.

Med önskan om en fortsatt

trevlig sommar!

Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                april-maj 2021

Årsstämma utomhus

Välkommen till Brf Henriksdalskajens årsstämma tisdagen den 18 maj kl 18. Liksom förra året hålls stämman utomhus, i gången mellan Fendergatan 6 och 8. Ta med egen stol till mötet. Årsmöteshandlingarna finns nu tillgängliga på föreningens hemsida, brfhenriksdalskajen.se.

Solceller lyfts på plats

På onsdag, 28 april, går startskottet för installationen av solceller när material hissas upp till taket på Fendergatan 8. Bygget påbörjas veckan därpå och beräknas ta cirka två veckor. Ett moment i installationen kräver att hissen till Fendergatan 8 tillfälligt stängs av. Vi återkommer med besked om tidpunkten.

Ny entreprenör för innergården

DK Utemiljö, som i dag sköter Brf Henriksdalskajens mark och plantering mellan husen, tar över skötseln av hela innergården från maj. Vi tackar Solbruden för gott arbete under åren som gått och välkomnar den nya entreprenören.

Sista chansen för cyklarna

De uppmärkta och utsorterade cyklar som står i cykelställen i gången mellan Fendergatan 6 och 8 kommer att forslas bort i mitten av maj, om ingen ägare hör av sig.

Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                mars 2021

 

Årsstämma 18 maj

Alla medlemmar är välkomna till Brf Henriksdalskajens årsstämma, som hålls den 18 maj på en plats som styrelsen senare meddelar. Kallelse till stämman och föreningens årsredovisning läggs upp på föreningens hemsida brfhenriksdalskajen.se tidigast den 22 april. Motioner till stämman ska lämnas till styrelsen senast den 19 april. Mejladressen är styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com.

Vem ska sköta innergården

Vi gör en ny upphandling av uppdraget att sköta innergården, som delas med Brf Sjöstadspiren och Wallenstam. Solbruden, som har haft uppdraget sedan starten, är ett av de tre företag som har lämnat anbud. DK Utemiljö, som sköter föreningens mark och planteringar mellan Fendergatan 6 och 8, är ett annat.

Ventilrengöring i höst

Under hösten ska en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, och ventilrengöring genomföras i alla lägenheter. Styrelsen återkommer med tidpunkt och mer detaljer kring kontrollen senare.

Lås på soplucka

Sopnedkastet för matavfall ska förses med lås, som den vanliga nyckeln fungerar till. Anledningen är att flaskor och annat som slängs där kostar föreningen straffavgifter.

Nya takfläktar

De två takfläktarna på Fendergatan 6 och 8 börjar bli slitna och ska bytas ut nästa år, för en kostnad av 200 000 kronor.

Styrelsen


Nyhetsbrev     Mars 2020

Fler laddplatser i garaget

Nu fördubblar vi antalet platser för elbilar och laddhybrider från 6 till 12 i garaget, och passar samtidigt på att byta till modernare och effektivare laddboxar. Naturvårdsverket betalar halva investeringskostnaden via laddbidrag. Målet är att installationen ska vara klar vid månadsskiftet januari-februari. Så småningom ska räkningen för elförbrukningen vid laddplatserna hamna på månadsavierna.

Solceller på väg

Efter årsskiftet får vi äntligen de beställda solcellerna på plats på taket till Fendergatan. Nu är bygglovet klart och installationen ska ske under första kvartalet. Även här får vi ner kostnaden med hjälp av statsbidrag.

Renovering av gångar och trappor

Delar av stenläggningen på gångvägen mellan Fendergatan och Jan Inghes torg har fått sättningsskador och ska nu renoveras. Det gäller även några av trapporna mot torget.

Inglasning av balkonger

En påminnelse: Föreningens medlemmar får 10 procents rabatt på inglasning året ut från Lumon. I erbjudandet ingår också nedsatta priser på gardiner och ett presentkort. Kontaktperson: karl.vestberg@lumon.com

Allmänna villkor för inglasning av balkonger finns nu på föreningens hemsida, brfhenriksdalskajen.se

Styrelsen

God Jul & Gott Nytt År !

Nyhetsbrev, november 2020

Sänkt månadsavgift
Från årsskiftet sänker vi månadsavgiften för alla lägenheter med
10 procent. Det är möjligt tack vare lägre markhyra tillsammans med styrelsens idoga arbete för att hålla nere kostnaderna.

Grus stoppar hissen
Vi har haft en del tjuvstopp i hissarna den senaste tiden. Ett av problemen är att grus kan fastna i spåret till hissdörren, och hindra dörren från att stänga.

Cykelrensning
Samtliga risiga och tidigare uppmärkta cyklar kommer nu att flyttas till cykelstället i gången mellan Fendergatan 6 och 8.

Nystädat i miljörummet
Miljörummet har nyligen fått en välbehövlig uppfräschning. Hjälp till att hålla miljörummet fortsatt fräscht genom att undvika att slänga grisiga förpackningar där.

Brandrisk i förråden
Av brandskäl är det förbjudet att lägga föremål ovanför burarna i förråden.

Rengöring av stenläggningen
Trappan mellan husen och stenläggningen vid entréerna och sopnedkasten ska tvättas och spolas rena under den närmaste tiden.

Regnskydd
Porttelefonerna vid de mest oskyddade entréerna har försetts med väderskydd.

/Styrelsen/

Nyhetsbrev, februari 2020

Postlådorna fixade

Post Nord kan inte längre skylla sin svaga postutdelning på otydlig adressmärkning av vår gemensamma postbox. Styrelsen har gett Driftia i uppdrag att hålla namnen på de boende ”up to date”. Vill du komplettera din brevlåda med lapp för ”Inga gratistidningar, tack” så skicka ett mail till; info@driftia.se

Lysande installation

Nu är samtliga lysrörs-armaturer i trappuppgångarna utbytta mot energibesparande LED-belysning.

På så sätt sänker vi inte bara elkostnaderna utan även kostnaderna för underhåll, eftersom LED-lamporna har betydligt längre livslängd.

Sop-förvirring?

Efter diverse turer så slänger du numera tidningar i sopnedkastet vid hus 4
(mittemot ”våra egna” sopnedkast).

Ny leverantör av nycklar

Företaget Södermalms lås (Tel 08-640 65 00) Bondegatan 1 i Stockholm tillverkar föreningens nycklar och nyckelbrickor. För att kunna beställa nycklar krävs dock en fullmakt från styrelsen. Ta därför kontakt med styrelsen (ordförande) om du behöver extra nycklar till bostaden eller garaget.

Vad är viktigt för dig?

Lägre månadsavgifter, solceller på taket, snyggare trappstädning eller fler gårdsfester?

Var med och påverka ditt boende, gå med i styrelsen. Kontakta Ann Westmar awestmar@yahoo.se

Håll korpgluggarna öppna!

Föreningen ingår numera i Polisens och försäkringsbolagens gemensamma initiativ för att motverka brott.

Det innebär att alla medlemmar förväntas hjälpa till med att vara extra vaksamma, t ex att inte släppa in obehöriga i garaget eller genom porten. Om du ser någon misstänkt kontakta Polisen på tel. 114 114 (vid pågående brott 112). Eller via polisen.se

/Styrelsen/

Nyhetsbrev, december 2019

Inga avgiftshöjningar i sikte

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Genom omförhandlingar av avtal, amortering av lån
och noggrann budgetuppföljning ser styrelsen till att hålla kostnaderna nere. Därför kommer
årsavgiften under 2020 vara oförändrad.

Kostnadsbesparande LED-belysning

I slutet av januari kommer samtliga lysrörs-armaturer i trappuppgångarna att bytas mot energi-

besparande LED-belysning. På så sätt sänker vi inte bara elkostnaderna utan även kostnaderna för

underhåll, eftersom LED-lamporna har betydligt längre livslängd.

Tidningsbehållarna försvinner

Eftersom tidningar numera ska slängas i sopsugen, försvinner behållarna för tidningar från
miljörummet. En av behållarna görs om till kartong & papper-återvinning.

Hjälp till att undvika julklapps-infernot i Miljörummet!

Genom att pressa ihop kartonger och julklappspapper ordentligt, så blir både tomten och alla

vi som får röja upp i miljörummet efter jul, extra glada.

Ny broschyr delas ut till alla

Den behändiga lilla trycksaken ”VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING” som innehåller

praktiska råd och tips till dig som bostadsrättsinnehavare, kommer att delas ut i allas brevlådor inom kort. Håll utkik.

En riktigt god jul

Vi önskar alla våra medlemmar en skön och fröjdefull jul.

/Styrelsen/

Nyhetsbrev, september 2019

Grannsamverkan mot brott
Årsstämman biföll styrelsens förslag att registrera BRF Henriksdalskajen för medverkan i ”Grannsamverkan mot brott”. Anmälan är genomförd, nu väntar vi bara på skyltar
och info från Polisen.

Otillåten 2.a-handsuthyrning
Vi vill påminna om att all uthyrning i andra hand först måste godkännas av styrelsen.
Läs mer om vilka regler som gäller på vår hemsida brfhenriksdalskajen.se
Otillåten uthyrning via Airbnb eller andra sajter kan leda till uppsägning.

Så agerar du vid sopstopp
Det händer att alltför stora soppåsar täpper till sopsugen och orsakar stopp.
Om så är fallet, ställ inte soppåsen bredvid sopsugen (det drar bara till sig råttor).
Kontakta istället Driftia och gör en felanmälan.

08-744 44 33 (mån-fre, kl 08-16), 08-744 09 50 (övrig tid), info@driftia.se

Snyggare entré-golv
Under sommaren har golv och trappsteg i trapphusen polerats upp till kategorin
”skinande”. Det gör det enklare att hålla golven rena och snygga framöver.

Nyhetsbrev, juni 2019

Ny grönska

De nya växterna i rundeln mellan huvudentréerna blir en blandning av lägre och högre växter med blomningen spridd över stora delar av växtsäsongen. Mitten är reserverad för en två, tre meter hög hybridkejsarolvon, med rosa blommor.


Storstädning

Våren och sommaren är storstädningens tid. Garaget har redan fått sin beskärda del, och vårstädning och fönsterputsning i husen är beställd. I år ska även golven i alla korridorer och trapphus få en extra behandling för att tåla slitaget bättre.

Brandinspektion

En brandinspektion har genomförts i de allmänna utrymmena och en brandskyddsplan har upprättats med en rad förbättringsförslag, som kommer att genomföras efter hand.

Torkskåpet lagat

Torkskåpet i tvättstugan har fungerat dåligt en tid, men är nu reparerat och ska åter göra sitt jobb.


Snålare belysning

Ett prov med energisnål LED-belysning kommer att genomföras i en av lägenhetsentréerna i sommar. Avsikten är att ta reda på om det lönar sig att ersätta de nuvarande ljuskällorna i de allmänna utrymmena med LED.


Solceller och bergvärme

Styrelsen tittar också närmare på två andra alternativ för att spara energi – solceller och bergvärme. Installation av solpaneler på de två takytorna över sjätte våningarna kan ge en besparing på upp till 40 000 kilowattimmar per år.

Styrelsen önskar alla medlemmar

En riktigt god sommar!

Nyhetsbrev; april 2019

Gör din stämma hörd den 7 maj

Tisdagen den 7 maj är du välkommen på årsstämma. Samling kl 19 på plan 6,
Fendergatan 6. Ta med en stol. Underlaget till årsstämman finns på vår hemsida brfhenriksdalskajen.se


Hyresavier via KIVRA

Är du ansluten till betaltjänsten Kivra, så kommer hyresavierna i fortsättningen att skickas

till din digitala brevlåda. Är duinteansluten till Kivra utan betalar med e-faktura eller autogiro, så sker inga förändringar. Har du varken Kivra, e-faktura eller autogiro får du som vanligt dina avier i brevlådan. För frågor kring hyresavier, kontakta Fastighetsägarna 08-617 76 00 kundservice@fastighetsagarna.se


Äntligen vår!

Upphandlingen av ny trädgårdsskötare för Rundeln är klar. DK Utemiljö som även sköter

om grannfastigheten, har fått förtroendet att både nyplantera och vårda området mellan

hus 6 och 8.


Grannsamverkan mot brott

Finns intresse bland de boende i föreningen att ansluta sig till Polisens lokala initiativ; ”Grannsamverkan mot brott”? Det tänkte styrelsen ta reda på i samband med årsstämman.
Mer info om detta på stämman alltså. Missa inte att närvara den 7 maj.

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                Mars 2019

Gör din stämma hörd den 7 maj
Tisdagen den 7 maj är du välkommen på årsstämma. Motioner och förslag till stämman
lämnas till styrelsen senast den 15 mars.

Kolla räcket!
På våning fem, mellan hus 6 och 8, sitter nu ett stadigt räcke. Skönt tycker styrelsen eftersom den hala betongytan ibland behöver beträdas.

Ny policy: Batteriet till elcykeln ska laddas hemma (under översikt)
Styrelsen har uppdaterat föreningens policy med förbud mot att ladda elcykel eller elmoped i föreningens gemensamma utrymmen. Orsaken är främst brandrisken. Överladdning av ett litiumjonbatteri kan skapa en termisk rusning. Batteriet blir som ett fyrverkeri, som inte går att släcka då det bildas vätgas.

Ny plantering är på G.
Rundeln mellan husen ska omhändertas av ny entreprenör till våren. Vi ser fram emot nya blommor och växter som kommer att planteras så fort det blir tillräckligt varmt.

Finn sju fel.
Hjälp till att göra rätt i Miljörummet. Det minskar både kostnader och frustration från oss som får ta hand om felaktigt avfall. Vi upprepar: Prylar som inte får plats i kärlen för grovsopor ska köras till tippen. Miljöfarligt avfall (vätskor etc) lämnas in på bensinstationer, t ex Circle K vid Hammarby Fabriksväg. Gratistidningar läggs i tidningsbehållaren (inte ovanför brevlådorna).  Och kartonger pressas ihop.

Skärmavbild 2019-03-13 kl. 09.38.17 (kopia)

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                Januari 2019

Gör din stämma hörd den 7 maj
Tisdagen den 7 maj är du välkommen på årsstämma. Motioner och förslag till stämman lämnas till styrelsen senast den 15 mars.

Ledig styrelseplats
Vi tackar styrelsemedlemmen Carola Essö för lång och trogen tjänst och utlyser samtidigt vakant plats på suppleant-stolen. Intresserad? Kontakta Lotta Gillgren i valberedningen lotta.gillgren@me.com

Se upp för skylift!
I månadsskiftet januari/februari kommer det nya räcket (på plan 5 mellan husen) att lyftas på plats. Rekommenderas att lyfta blicken när du passerar.

Du har väl sagt upp bostadsrättstillägget?
Eftersom Bostadsrättsföreningen har tecknat en kollektiv försäkring kan medlemmarna kontakta sina egna försäkringsbolag och avsluta bostadsrättstillägget med omedelbar verkan. Från och med april kommer kostnaden på 35 kr att synas på månadsavgiften.

Ny (hårdare) policy för sena betalningar
Tyvärr händer det att enstaka BRF-medlemmar är sena med betalning av månadsavgiften vilket drabbar föreningens ekonomi negativt.

Från och med den 1 januari 2019 gäller följande policy:
Efter 9 dagars försening: Påminnelse
Efter 20 dagars försening: Inkasso
Efter 40 dagars försening: Kronofogde

Stampa och trampa – det gillar kassören
Slarv med att platta till kartonger och dumpning av skräp som egentligen ska till soptippen – har bidragit till ökade kostnader för föreningens Miljörum. Hjälp oss att spara både miljö och kostnader.  Ge kartongerna en omgång extra…

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                                   December 2018

Rundeln
Någonting har hänt med rundeln mellan hus 6 och 8. Alla växter saknas och trädet är borta! Lugn. I vår kommer rundeln att prunka av nya spännande växter. Hoppas bara att inte fler backar ner med sina släp i rundelns nyplanterade jord….

Nytt räcke
Från plan 5 i båda husen leder en låst dörr ut till en öppen yta utan räcke. Läskigt tycker styrelsen eftersom platsen ibland måste beträdas av fastighetsskötare. Därför är ett räcke beställt som hindrar någon från att falla över kanten.

Styrelsen rekommenderar led-ljus
Alla lucior ombeds att fimpa stearinljusen i år. Istället vill vi slå ett slag för mysiga led-ljus som flämtar utan låga. Anställda på Katarina Brandstation och samtliga försäkringsbolag instämmer i hyllningskören. Led, led, led.

Apropå försäkringsbolag. Glöm inte att säga upp bostadsrättstillägget!
Eftersom Bostadsrättsföreningen har tecknat en kollektiv försäkring kan medlemmarna kontakta sina egna försäkringsbolag och avsluta bostadsrättstillägget per 2018-12-31. OBS! avsluta inte hemförsäkringen, en sådan måste enligt våra stadgar alla lägenhetsinnehavare ha nu och framöver.

Till sist. En riktigt god jul.

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                November 2018

Omplantering av ”rundeln” 27-28 november
Ny jord, ny markduk och nya växter ska ge rundeln mellan hus 6 och 8 ett uppsving. Ha överseende med maskiner och annat som kan hindra framkomligheten under dessa två dagar.

Nytt galler ska förhindra snöstrul
Den norra ingången till hus 6 har försetts med ett markgaller. Här är det tänkt att snö och grus ska samlas upp så att porten enklare kan stängas. Gallret kommer att ställas på prov när det första snön kommer.

Inga tomtar i trappuppgången
På julafton har alla tomtar dispens. Annars är det inte tillåtet att pryda sin trappuppgång med tomtar eller annat som kan fatta eld.

Stampa och trampa – det gillar miljön
Inför Black Friday och Jul kan det vara bra att träna på att stampa kartongerna platta innan de läggs i återvinningsrummet. Då får vi plats med så mycket mera.

Glöm inte att säga upp bostadsrättstillägget
Eftersom Bostadsrättsföreningen har tecknat en kollektiv försäkring kan medlemmarna kontakta sina egna försäkringsbolag och avsluta bostadsrättstillägget per 2018-12-31. OBS! avsluta inte hemförsäkringen, en sådan måste enligt våra stadgar alla lägenhetsinnehavare ha nu och framöver.

Infobrev                       1 november 2018

Hemförsäkring med bostadsrättstilläggsförsäkring – en första information.

Vid t ex en vattenskada ansvarar bostadsrättsinnehavaren för skador på bostadens fasta inredning, golv, kakel och köksluckor. Bostadsrättsföreningen i sin tur ansvarar för skador på fastighetens stomme, tak, avlopp och vattenledning.

Bostadsrättsföreningen har en Fastighetsförsäkring för sin del av försäkringsskyddet och enligt våra stadgar skall varje bostadsrättsinnehavare som försäkringsskydd ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Från 2019-01-01 öppnas en ny möjlighet när vår Bostadsrättsförening byter försäkringsbolag. Fastighetsförsäkringen från if innehåller nämligenett kollektivt bostadsrättstillägg.

Detta innebär att samtliga lägenhets-innehavare får bostadsrättstillägget via föreningens fastighetsförsäkring och behöver därmed inte själva teckna ett kompletterande bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Styrelsen huvudmotiv att teckna en fastighetsförsäkring med kollektiv bostadsrättstillägg är att minska risken för att någon lägenhetsinnehavare glömt att teckna ett eget bostadsrättstillägg.  Försäkringsskyddet blir nu bättre för alla boende och mer heltäckande. Och tryggare för oss alla vid en skada.

Det betyder också att samtliga som nu har ett bostadsrättstillägg kan kontakta sitt egna försäkringsbolag och avsluta bostadsrättstillägget per 2018-12-31.

OBS! avsluta inte hemförsäkringen, en sådan måste enligt våra stadgar alla lägenhetsinnehavare ha nu och framöver.

Föreningens kostnad för det kollektiva försäkringsskyddet kommer att debiteras månatligen med 35 kronor från 2019-04-01. Det kommer att framgå av den månatliga avgiftsavin.

Vi kommer i samtliga postfack lägga en kompletterande information från if om det kollektiva försäkringsskyddet. En information som ni kan sätta in i lägenhetspärmen som finns i respektive lägenhet.

Hälsningar Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                Oktober 2018

 

Cykelrensning
För allas trivsel håller vi på att se över antalet cykelplatser i huset. Fem tidigare uppmärkta cyklar från loftgångarna har nu flyttats till garaget vid ingången till hus 8. Om ingen ägare hör av sig senast den 4 januari 2019 kommer cyklarna att forslas bort.

Garageläcka
Kondensvatten från värmeåtervinningen läcker ut på golvet vid platserna 21 och 24 i garaget. Felet beror på två trasiga pumpar som ska föra bort vattnet till avloppet. De ska nu bytas ut.

Belysningen
Belysningen till tvättstugan och förråden har inte fungerat flera gånger under den senaste tiden. Elektriker har varit på plats och konstaterat att felet kan ha samband med de trasiga kondenspumparna. Tills de är bytta kan belysningen tyvärr vara fortsatt instabil i tvättstugan och förråden.

Styrelsen

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                                            September 2018


Ekonomin är god. Ingen höjning av avgiften i sikte.
Föreningens ekonomi är god och styrelsen räknar med att kunna amortera en rejäl slant på föreningens gemensamma lån. På senaste styrelsemötet beslutades därför att månadsavgiften ligger fast för 2019.

Nya utemöbler på den gemensamma balkongen (hus 6, plan 6).
Högst upp på Fendergatan 6 finns två balkonger med kvällssol som kan nyttjas av föreningens medlemmar. För att öka trevnaden har styrelsen köpt in nya utemöbler på den ena av balkongerna. Välkommen att ta en titt på plan 6.

Varför har Europark satt upp en skylt utanför garaget?
Wallenstam Fastigheter, som vår förening delar garaget med, har givit Europark i uppdrag att kontrollera att inga obehöriga parkerar bilar på outhyrda platser – på Wallenstams del av garaget. Vi har koll på våra egna platser. Vill du ställa dig i garage-kö så kan du även i fortsättningen kontakta ingrid.mohlin@gmail.com

Nytt cykelställ och gamla skrotcyklar
Styrelsen kommer att förse loftgången, plan 2 med ett cykelställ. I samband med det så kommer man även att sätta lappar på misstänkt pensionerade och kvarglömda cyklar. Se till att kolla din cykel så att den inte hamnar i onåd.

Ta en titt uppåt.
Det är lag på att fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Ibland måste batteriet bytas ut. Böj på nacken och ta en titt på din brandvarnare. Syns ett blinkande rött ljus. Då är allt OK. Annars, byt batteri omedelbums. Saknar du brandvarnare helt och hållet? Då måste du snabbt skaffa en!

 Ha en riktigt mysig höst.

/STYRELSEN

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                                            Juni 2018

Missa inte garage-renoveringen!
Mellan 11-19 junimåste hela garaget utrymmas, pga arbeten med att förbättra avrinningen.  Under renoveringen måste garaget vara tömt på fordon (även cyklar). Som plåster på såren har styrelsen beslutat att reducera garagehyran för juni månad.

Lediga garageplatser
Apropå garaget. Från och med den 1 augustifinns några garageplatser lediga. Skicka ett mail till ingrid.mohlin@gmail.comom du är intresserad.

Sugen på att glasa in balkongen?
Vi får ibland frågan från medlemmar som undrar vad som gäller för inglasning av balkongerna. För att behålla ett enhetligt utseende på fasaden, hänvisar styrelsen till leverantören LUMON för offert      lumon.com/se

Projekt Solceller
Med tanke på det soliga vädret 🙂 har styrelsen startat ett projekt för att inventera fördelar och nackdelar med att installera solceller på föreningens hustak. Vi återkommer senare i höst med mer info om detta.

Gemensam balkong i västerläge
Högst upp på Fendergatan 6 finns två stycken balkonger med kvällssol, som kan nyttjas av alla i föreningen (dock inte för fester….). Efter sommaren kommer vi att snygga till balkongerna och förse dem med sittgrupper och bord. Vi meddelar när det är klart för invigning. Håll utkik!

Kolla vad fint det har blivit i miljörummet!
Rent och snyggt, tack vare en grovstädning. Tänk om vi kunde hjälpas åt att hålla det lika snyggt som det är nu…..

Ha en riktigt skön sommar!
/STYRELSEN

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen                                                    Mars 2018

Årsstämma.
Brf. Henriksdalskajen kommer att ha årsstämma tisdagen den 26:e april, kl. 19.00 på plan 6, Fendergatan 6. Ta med en stol. Underlaget till årsstämman finns på vår hemsida från vecka 15.

Har du någon motion som du vill ta upp på stämman skicka den med e-post till Bo.Westmar@gmail.com

År du intresserad av att delta i styrelsearbetet kontakta valberedningen Ann.Westmar@gmail.com.

För vår gemensamma trivsel.
Det är förbjudet att kasta hushållssopor i miljörummet, oavsett om supsugen fungerar eller ej.

Om du inte vill läsa någon gratistidning, lägg den i miljörummet och inte ovanpå postfacken.

Se till så att ytterdörren stängs när du gått ut ur fastigheten.

Var ”rädd om” hissen, använd befintliga tryckknappar för att öppna och stänga hissdörrarna.

Föreningens Trivselregler finns på hemsidan: http://brfhenriksdalskajen.se

Välkommen till Årsstämman den 26:e april kl. 19.00.

/STYRELSEN