Trivselregler

Välkommen till BRF Henriksdalskajen.Här är våra trivselregler.

Hej, trivselreglerna skall hjälpa oss att få en trivsam närmiljö. Vi har alla ett gemensamt ansvar för trivseln i föreningen. För att underlätta samsyn i trivselfrågor, har styrelsen sammanställt följande trivselregler. Trivselreglerna gäller inte bara bostadsrättsinnehavaren, utan alla som vistas i lägenheten, inklusive gäster och hantverkare, men det är bostadsrätts-innehavaren som är ansvarig. Om man känner sig störd av någon granne bör man i första hand ta en direktkontakt med denne och försök att lösa det hela som goda grannar.

Aktiviteter. För allas trevnad ber vi alla som har fest och spelar musik att beakta:

Vi vill alltid visa våra grannar hänsyn och störa dem så lite som möjligt. Särskild hänsyn skall visas på de tider då de flesta kan antas sova. Om du ska spika upp en tavla, borra eller utföra annat som orsakar buller – gör det på dagtid! Ta särskild hänsyn mellan 22.00 – 07.00 på vardagar och 22.00 – 10.00 på lördagar och söndagar.

Fester är väldigt trevligt, men tänk dock på ljudnivån på musiken. Ha gärna en dialog med dina grannar i förväg. Acceptansen brukar öka markant om man blivit informerad.

Allmänna utrymmen. Ur brandsynpunkt tillåts inte placering av blommor och andra lösa föremål i trapphusen, på våningsplanens allmänna ytor, på loftgångarnas allmänna ytor och i andra utrymningsvägar som kan försvåra evakuering av fastigheten eller som kan orsaka kraftig rökutveckling.

Balkonger. Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, alltid på insidan av balkongen. Aldrig på utsidan av balkongräcket med alla de risker som detta innebär för grannar, gående på gatan eller gården.

Om du skall vattna blommor på balkongen är det viktigt att tillse att vatten inte rinner ner på grannens balkong.

Grillning, det är inte tillåtet att grilla med kol på balkongerna. Skälet till detta är att det lätt osar in hos grannarna vilket naturligtvis är störande. Däremot tillåts elgrill och gasolgrill.

Markiser, för att i möjligaste mån skapa enhetlighet på den yttre fasaden rekommenderas vitt vid val av färg på markiserna.

Inglasning av balkong. Om du planerar inglasning av balkong, kontakta styrelsen. Vi behöver en formell ansökan.

Renovering, Inför större renoveringar, meddela dina grannar under vilken period renoveringen kommer att ske samt de arbetstider som förväntas gälla.

Ombyggnad. Om du planerar en ombyggnad av lägenheten, kontakta styrelsen först. Bostadsrättsinnehavare får inte
(utan styrelsens tillstånd) utföra åtgärd som innebär:
1. Ingrepp i bärande konstruktion
2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
3. Annan väsentlig förändring av lägenheten

Cykelställ. Fastigheten har begränsade utrymmen när det gäller lämpliga uppställnings-platser för våra cyklar. Det finns cykelställ i gången vid postfacken mot gården, på loftgångarna och i garaget. Ber er ställa cyklarna i respektive cykelställ.

Det är förbjudet att ställa cyklar på själva våningsplanen

Inga cyklar i de utrymmen som är gemensamma som exempelvis balkongerna på våningsplan 6

Du som har en cyklar som skall skrotas – tacksam om du
gör det!

Miljörummet. Tacksam om alla hjälps åt att hålla snyggt i miljörummet. För allas vår trevnad ber vi er trampa sönder större paket innan de hamnar i kärlen, ta upp sådant som hamnar på golvet och följa anvisningarna för de olika kärlen. Mindre kartonger och en del av plasten kan mer fördel kastas i någon av de tre sopsugar som finns på gaveln av huset.
Det kommer tillsammans med övrigt hushållsavfall att förbrännas och därmed bli värme. Följande saker får inte kastas i grovsoprummet. Badkar, handfat, toalettstol, tvättmaskin, torktumlare, spisar, kyl- och frysskåp, oljor, målarfärg, murbruk, annat byggnadsmaterial, bildäck m.m. Alla dessa saker måste ni själva se till att de kommer till någon av kommunens återvinningscentraler.

Det är absolut förbjudet av hygieniska skäl att kasta hushållssopor i miljörummet, alla hushållssopor kastas i sopsugen.

Tvättstugan. Lämna tvättstugan i det skick som du själv skulle vilja komma till.

Husdjur. Husdjursägarna ansvar för att djuren inte stör grannar eller förorenar. Rastning av husdjur är inte tillåten på föreningens mark.

Andrahandsuthyrning. I föreningens stadgar finns reglerna för tillfällig andrahands-uthyrning. Den som önskar hyra ut i andra hand ska alltid ha styrelsens godkännande innan uthyrning sker. Ansökan sker skriftligen.

Flytt. Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att flyttfirman respekterar de regler som finns i fastigheten. Här är det viktigt att hissarna används på ett sätt som inte orsakar driftstopp eller annan skada. Sker någon skada på fastigheten är lägenhetsinnehavaren skyldig att anmäla detta till någon i styrelsen.

Källarförråd. I vårt gemensamma förrådsutrymme i källarplanet ska samtliga ytor mellan förråden lämnas fria. Saker som lämnas utanför förråd kommer att kastas.

Avlopp. För att undvika onödiga stopp i avloppsrören (kök, handfat, toaletter och dusch/bad) häll då och då lite såpa i avloppen och spola med riktigt hett vatten.  Spola inte ner saker som riskerar fastna eller kan förorsaka stopp.

Bopärmen, skall finnas i varje lägenhet med de regler som föreningen har och ska överlämnas till den som övertar din lägenhet.

Stadgar. Viktigt att du som ny medlem i föreningen läser igenom våra stadgar. Du hittar dem och annan matnyttig info på vår hemsida www.brfhenriksdalskajen.se

Till sist: Om du tycker något saknas i trivselreglerna eller bör förtydligas är vi mycket tacksamma om du hör av dig.

Trivselregler