Andrahands-uthyrning & övriga policys

2019-03-12

Styrelsens Policy:
Styrelsen i Brf. Henriksdalskajen har valt att förtydliga stadgarna inom några områden.

Medlemskap:
Medlemskap i föreningen sker på det sätt som beskrivs i paragraf 3 i stadgarna. Förtydligande: juridisk person antas inte som medlem i föreningen.

Andrahands uthyrning:
Förutsättningen för andrahandsuthyrning regleras i flera paragrafer i stadgarna exempelvis: paragraferna 6 och 18. Förtydligande:

 1. Styrelsen är restriktiv i att godkänna andrahandsuthyrning.
 2. Garageplats får inte hyras ut i andra hand. Undantaget är om garageplatsen tillhör boende i den lägenhet som avses enligt punkten ovan.
 3. Juridisk person får inte hyra i andra hand.

Inglasning av balkonger:
Inglasning av balkongerna skall alltid ske via det avtal som finns med företaget Lumon. Därmed behåller fastigheten sin enhetliga fasad.

Laddning av el-cyklar/el-mopeder.
All laddning skall ske från lägenhetsinnehavarens egna el-uttag. Det är inte tillåtet, av många skäl och brandrisken, att ansluta någon ladd-utrustning till föreningens gemensamma eluttag (alla sådana uttag som sitter i trapphus, förråd och källarutrymmen).

Underhållsplan och avsättning till fonden för yttre underhåll:
I styrelsens verksamhetsberättelse till årsstämman skall framgå avskrivningsregler och vilken avsättning som gjorts under året till den yttre fonden för underhåll.

Garageplatser:
Boende i föreningen skall ha förtur till föreningens garageplatser.

Laddning av bilar sker endast via föreningens laddstationer och kräver särskilt avtal med föreningen.

Föreningens årsavgift och garagehyra:
Efter utebliven betalning på angiven förfallodag skickas två påminnelseavier, därefter går ärendet till inkassoförfarande. Från och med den 1/1-2019 gäller följande policy vid sena betalningar:

 • Efter 9 dagars försening: Påminnelse.
 • Efter 20 dagar försening: Inkasso.
 • Efter 40 dagar försening: Kronofogden.

Trivselregler:
Alla bör för vår gemensamma trevnad känna till föreningens trivselregler.

Information
Informationen till medlemmarna i vår Brf. sker via följande kanaler:

 • Information i hissen och i fastigheten: Information av allmänt intresse.
 • Hemsidan: Stadgar, Trivselregler och Dokumentation i samband med årsstämman och information om olika rutiner i fastigheten.
 • E-post: information i samband med årsstämman till de som hyr ut i andra hand och har lämnat en e-post adress.

Generella punkter att beakta:
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter framgår av paragraf 13 i stadgarna och när åtgärder utförs är det viktigt att beakta att samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren utför eller låter utföra i lägenheten sker på ett fackmässigt sätt, vilket bostadsrättsinnehavaren ska kunna styrka.

 • Bostadsrättshavaren skall vid varje tidpunkt ha gällande hemförsäkring.
 • Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen från 2019-01-01.
 • Bostadsrättsinnehavaren förväntas känna till föreningens Stadgar och Trivselregler, se föreningens hemsida.

/Styrelsen