Andrahandsuthyrning & övriga policys

2019-12-13

Styrelsens Policy:
Styrelsen i Brf. Henriksdalskajen har valt att förtydliga stadgarna inom några områden.

Medlemskap:
Medlemskap i föreningen sker på det sätt som beskrivs i paragraf 3 i stadgarna. Förtydligande: juridisk person antas inte som medlem i föreningen.

Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen från 2019-01-01.
Varje medlem måste ha giltig hemförsäkring medan det speciella bostadsrättstillägget ingår i vår fastighetsförsäkring hos if.

Andrahandsuthyrning:
Förutsättningen för andrahandsuthyrning regleras i flera paragrafer i stadgarna exempelvis: paragraferna 6 och 18. Förtydligande:

 1. Styrelsen är restriktiv i att godkänna andrahandsuthyrning.
 2. Garageplats får inte hyras ut i andra hand. Undantaget är om garageplatsen tillhör boende i den lägenhet som avses enligt punkten ovan.
 3. Juridisk person får inte hyra i andra hand.

Inglasning av balkonger:
Inglasning av balkonger förutsätter styrelsens skriftliga godkännande i förväg. En medlem som installerar en inglasning av balkongen accepterar även föreningens Allmänna villkor gällande balkonginglasning. En ny medlem som övertar en lägenhet med en inglasad balkong accepterar också Allmänna villkor gällande balkonginglasning.  De ”Allmänna villkor gällande balkonginglasning” finns att läsa på vår hemsida.

Laddning av el-cyklar/el-mopeder.
All laddning skall ske från lägenhetsinnehavarens egna el-uttag. Det är inte tillåtet, av många skäl och brandrisken, att ansluta någon ladd-utrustning till föreningens gemensamma eluttag (alla sådana uttag som sitter i trapphus, förråd och källarutrymmen).

Underhållsplan och avsättning till fonden för yttre underhåll:
I styrelsens verksamhetsberättelse till årsstämman skall framgå avskrivningsregler och vilken avsättning som gjorts under året till den yttre fonden för underhåll.

Garageplatser:
Boende i föreningen skall ha förtur till föreningens garageplatser.

Laddning av bilar sker endast via föreningens laddstationer och kräver särskilt avtal med föreningen.

Föreningens årsavgift och garagehyra:
Efter utebliven betalning på angiven förfallodag skickas två påminnelseavier, därefter går ärendet till inkassoförfarande. Från och med den 1/1-2019 gäller följande policy vid sena betalningar:

 • Efter 9 dagars försening: Påminnelse.
 • Efter 20 dagar försening: Inkasso.
 • Efter 40 dagar försening: Kronofogden.

Trivselregler:
Alla bör för vår gemensamma trevnad känna till föreningens trivselregler.

Information
Informationen till medlemmarna i vår Brf. sker via följande kanaler:

 • Information i hissen och i fastigheten: Information av allmänt intresse.
 • Hemsidan: Stadgar, Trivselregler och Dokumentation i samband med årsstämman och information om olika rutiner i fastigheten.
 • E-post: information i samband med årsstämman till de som hyr ut i andra hand och har lämnat en e-post adress.

Generella punkter att beakta:
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter framgår av paragraf 13 i stadgarna och när åtgärder utförs är det viktigt att beakta att samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren utför eller låter utföra i lägenheten sker på ett fackmässigt sätt, vilket bostadsrättsinnehavaren ska kunna styrka.

 • Bostadsrättshavaren skall vid varje tidpunkt ha gällande hemförsäkring.
 • Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen från 2019-01-01.
 • Bostadsrättsinnehavaren förväntas känna till föreningens Stadgar och Trivselregler, se föreningens hemsida.

/Styrelsen