Styrelsen

Styrelsen i Brf Henriksdalskajen 2021/22 består av:

Carlo Stecksén, ordförande

Bo Westmar, ledamot

Olof Reichard, kassör

Ane Sofie Sjövoll Jakobsson, ledamot

Gert Svensson, ledamot

Göran Lemos, ledamot

Christian Olofsson, suppleant

Ledamöterna i styrelsen nås via e-post styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com