Sophantering i fastigheten

Sophantering i fastigheten.

Det finns två möjligheter att bli av med soporna, via sopsugen och via speciella kärl i miljörummet.

Sopsugen är en gemensam lösning för alla hushåll i Hammarby Sjöstad där man med hjälp av tryckluft transporterar avfall och källsorteringsmaterial genom underjordiska rör till en gemensam mottagningsstation.  Detta är det bästa sättet att bli av med sina sopor – det är miljövänligt och enkelt.

Fastighetens miljö rum har speciella kärl för olika typer av avfall. Tömningen sker enligt ett visst schema av en entreprenör som betalas av oss som bor i fastigheten.

Huvudregeln är att kasta det mesta av hushållsavfallet i sopsugen. Härmed menas normala hushållssopor, pappersförpackningar, plastförpackningar och övrigt som går ner i sopsugen. Undantagen är tidningar, glas, flaskor, plåtburkar och elektriskt material som skall kastas i de speciella kärlen i miljörummet.

Tidningspapper är det enda som återvinns allt annat brännbart material i miljörummet bränns. Det gäller kartonger och grovsopar. Farligt elektriskt material läggs i ett speciellt kärl i soprummet för att hanteras separat från övriga sopor.

Har du farligt miljöavfall som exempelvis färg finns en miljöstation vi Statoilmacken vid Hammarby Fabriksväg. Större grovsopor som exempelvis möbler och tv-apparater körs till återvinningscentralen vid Årsta. Förteckning över återvinningsstationer finns på nätet.

Viktigt att du i första hand använder sopsugen för det dagliga avfallet och miljörummet för tidningar, glas och plåtburkar. Naturligtvis pantar du de plåtburkar som är möjligt. Allt för att vi tillsammans skall hålla nere våra gemensamma kostnader samtidigt som vi tar tillvara de miljöfördelar som är möjliga.