Nyhetsbrev, november 2020

Sänkt månadsavgift
Från årsskiftet sänker vi månadsavgiften för alla lägenheter med
10 procent. Det är möjligt tack vare lägre markhyra tillsammans med styrelsens idoga arbete för att hålla nere kostnaderna.

Grus stoppar hissen
Vi har haft en del tjuvstopp i hissarna den senaste tiden. Ett av problemen är att grus kan fastna i spåret till hissdörren, och hindra dörren från att stänga.

Cykelrensning
Samtliga risiga och tidigare uppmärkta cyklar kommer nu att flyttas till cykelstället i gången mellan Fendergatan 6 och 8.

Nystädat i miljörummet
Miljörummet har nyligen fått en välbehövlig uppfräschning. Hjälp till att hålla miljörummet fortsatt fräscht genom att undvika att slänga grisiga förpackningar där.

Brandrisk i förråden
Av brandskäl är det förbjudet att lägga föremål ovanför burarna i förråden.

Rengöring av stenläggningen
Trappan mellan husen och stenläggningen vid entréerna och sopnedkasten ska tvättas och spolas rena under den närmaste tiden.

Regnskydd
Porttelefonerna vid de mest oskyddade entréerna har försetts med väderskydd.

/Styrelsen/

Årsredovisning och stämmoprotokoll

Årsredovisning 2019, inklusive revisionsrapport

Protokoll från årsstämma 27 maj, 2020