Kategoriarkiv: Uncategorized

Nyhetsbrev december 2020

Fler laddplatser i garaget
Nu fördubblar vi antalet platser för elbilar och laddhybrider från 6 till 12 i garaget, och passar samtidigt på att byta till modernare och effektivare laddboxar. Naturvårdsverket betalar halva investeringskostnaden via laddbidrag. Målet är att installationen ska vara klar vid månadsskiftet januari-februari. Så småningom ska räkningen för elförbrukningen vid laddplatserna hamna på månadsavierna. 

Solceller på väg
Efter årsskiftet får vi äntligen de beställda solcellerna på plats på taket till Fendergatan. Nu är bygglovet klart och installationen ska ske under första kvartalet. Även här får vi ner kostnaden med hjälp av statsbidrag. 

Renovering av gångar och trappor
Delar av stenläggningen på gångvägen mellan Fendergatan och Jan Inghes torg har fått sättningsskador och ska nu renoveras. Det gäller även några av trapporna mot torget. 

Inglasning av balkonger
En påminnelse: Föreningens medlemmar får 10 procents rabatt på inglasning året ut från Lumon. I erbjudandet ingår också nedsatta priser på gardiner och ett presentkort. Kontaktperson: karl.vestberg@lumon.com
Allmänna villkor för inglasning av balkonger finns nu på föreningens hemsida, brfhenriksdalskajen.se

/Styrelsen/

God Jul och Gott Nytt År!

Årsredovisning och stämmoprotokoll

Årsredovisning 2019, inklusive revisionsrapport

Protokoll från årsstämma 27 maj, 2020