Kategoriarkiv: Uncategorized

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen juli 2021

För allas trevnad

Även på sommaren måste vi alla hjälpas åt att följa de trivselregler som föreningen har och som kan läsas i sin helhet på hemsidan, brfhenriksdalskajen.se. 

Det gäller bland annat:

Ordning i cykelställen
Cyklar ska ställas i de cykelställ som är utplacerade för föreningens medlemmar. Det gäller i synnerhet de tre loftgångarna, där fristående cyklar riskerar att blåsa omkull i hård vind och blockera ytterdörrar – vilket också har hänt. Skärpning.

Ingen förvaring ovanför förråden
Av brandsäkerhetsskäl får inga föremål läggas ovanför gallerförråden. Just nu har madrasser, kartonger och andra föremål placerats över minst fyra förråd i källaren. De bör avlägsnas snarast. 

Håll koll på husdjuret
De flesta husdjursägare vet naturligtvis var deras hundar och katter gör ifrån sig, och tar själva hand om resterna. Men det finns uppenbart undantag, eftersom en barnfamilj nyligen upptäckte att sandlådan på den gemensamma innergården hade använts som avträde. Inte heller är det tillåtet att använda de gemensamma utrymmena inne i fastigheten för matning och rastning av husdjur.


Med önskan om en fortsatt trevlig sommar!

Styrelsen