Kategoriarkiv: Allmän infomation

Nyhetsbrev november 2022

Avgiftshöjning med 5 procent

För ett par år sedan sänktes avgifterna för lägenheterna med 10 procent, som en följd av föreningens goda ekonomi. Från årsskiftet är det tyvärr dags att höja avgifterna igen, på grund av ökade utgifter för värme, fastighetsskötsel och andra driftskostnader. Men höjningen har kunnat begränsats till 5 procent, eftersom styrelsen i tid har tecknat mycket förmånliga avtal för både el och låneräntor. 

Fäll tallarna!

Det blev det klara utslaget i medlemsenkäten om de höga barrträden på innergården. Av de 14 medlemmar som deltog i enkäten på föreningens hemsida ville bara två bevara tallarna. Resultatet har nu lämnats över till Brf Sjöstadspiren och Wallenstam som föreningen delar innergård och beslutanderätt med. 

Solcellerna sänker elkostnaden

Solcellerna på taket till Fendergatan 8 har sedan starten för ett år sedan producerat cirka 20 000 kilowattimmar el. Jämfört med det genomsnittliga elpris på 3 kr/kWh som många andra i dag betalar innebär det en besparing på 60 000 kr. Styrelsen undersöker nu förutsättningarna för att även installera solceller på taket till Fendergatan 6. 

Nytt bygglov för inglasning av balkonger

Stockholms stad har nu beviljat föreningen ett nytt 5-årigt bygglov för inglasning av balkonger. Det innebär att det åter går att beställa inglasning via Lumon, kundservice@lumon.com

Tips

Med tanke på brandrisk och städning – ingen vinterförvaring av blommor i trapphusen.

Undvik stopp i avloppet – torka fettet ur pannan. 

Styrelsen

Omröstningen avslutad.

14 hushåll deltog i omröstningen gällande tallarnas vare eller icke vara.
12 röstade för att ersätta tallarna med annan växtlighet. Styrelsen återkommer i frågan.