Protokoll från stämman 2016

Stämmoprotokoll från årsstämma 28 april 2016

Den godkända årsredovisningen och årsberättelsen för 2015 finns i underlaget till stämman i ett tidigare inlägg nedan.

Underlag inför årsstämman

Nedan finner du underlag inför årets stämma som äger rum den 28 april kl 19 i hus 6 på våning 6.

Föreningens årsredovisning för 2015.

Valberedningens förslag och fullmakt

 

Nytt tv- och bredbandsavtal

Föreningen tecknade innan årsskiftet ett nytt gruppavtal (3 år) med Bredbandsbolaget för att bättre tillgodose medlemmarnas behov och önskemål. Det nya avtalet innebär att hastigheten i nätet har höjts till 250/100 Mbit/s med samma tv-grundutbud. Positivt är att avtalet också innebär att vi får möjlighet att kostnadsfritt byta ut routrar och tv-boxar till nyare och bättre utrustning. Detta gör ni genom att höra av er till Bredbandsbolagets kundtjänst (0770-777 000). Ni kommer då att få den nya utrustningen skickad till er i utbyte mot att de gamla prylarna skickas tillbaka. Vi har fått lite olika information från Bredbandsbolaget när det gäller er som tidigare köpt/haft en inspelningsbar tv-box (med hårddisk), och t.ex. har möjlighet att pausa och spela in program. Det som gäller är att även dessa kostnadsfritt ska kunna bytas ut, dvs. ni ska få en ny sådan inspelningsbar tv-box.

Nyhetsbrev för oktober

Nyhetsbrev oktober Brf Henriksdalskajen

Energideklarationen publicerad

I mars 2015 gjordes en genomgång av fastigheten från ett energisparperspektiv. Av deklarationen framgår att fastigheten är i mycket gott skick och uppfyller  Boverkets nybyggnadskrav med god marginal. Deklarationen finns upplagd i en flik under Om föreningen.

Nyhetsbrev inför sommaren 2015

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen maj 2015

Nyhetsbrev november

1410 Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen

Motion till kommande årsstämma 10 april

Motion till årsstämma 2014

Nyhetsbrev maj 2013

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen Maj 2013

Valberedning

Vill du vara med och hjälpa till i föreningen? Då kan du anmäla ditt intresse för att ingå i styrelsen. Vi behöver en ordinarie ledamot och en suppleant.

Föreningen går nu in i en ”förvaltarfas” då alla aktiviteter med att starta upp och etablera styrelsearbetet är genomförda.

Det är årsmöte den 11 april 2013.

Vi önskar därför din intresseanmälan senast den 12 mars till:

Ewa Malm Fendergatan 6 plan 5, telefon 0708-530 870 eller

Karin Furevik Fendergatan 8 plan 6, telefon 070-558 82 56.