Nyhetsbrev för oktober

Nyhetsbrev oktober Brf Henriksdalskajen

Energideklarationen publicerad

I mars 2015 gjordes en genomgång av fastigheten från ett energisparperspektiv. Av deklarationen framgår att fastigheten är i mycket gott skick och uppfyller  Boverkets nybyggnadskrav med god marginal. Deklarationen finns upplagd i en flik under Om föreningen.

Nyhetsbrev inför sommaren 2015

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen maj 2015

Nyhetsbrev november

1410 Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen

Motion till kommande årsstämma 10 april

Motion till årsstämma 2014

Nyhetsbrev maj 2013

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen Maj 2013

Valberedning

Vill du vara med och hjälpa till i föreningen? Då kan du anmäla ditt intresse för att ingå i styrelsen. Vi behöver en ordinarie ledamot och en suppleant.

Föreningen går nu in i en ”förvaltarfas” då alla aktiviteter med att starta upp och etablera styrelsearbetet är genomförda.

Det är årsmöte den 11 april 2013.

Vi önskar därför din intresseanmälan senast den 12 mars till:

Ewa Malm Fendergatan 6 plan 5, telefon 0708-530 870 eller

Karin Furevik Fendergatan 8 plan 6, telefon 070-558 82 56.

Dags att uppgradera routrarna

De routrar (dvs. bredbandsmodemet i mediaskåpet) som vi haft sedan 2010 ska nu kostnadsfritt bytas ut mot nyare och bättre (av typen gigabit-router). Detta gör framför allt att vi kommer kunna surfa trådlöst till snabbare hastigheter.

För att få en ny router behöver ni ta kontakt med Bredbandsbolagets kundtjänst på 0770-777 000 (öppet alla dagar kl 8-22), uppge att ni är befintlig kund och välja ”beställa nya tjänster”. Uppge att ni vill ha en ny router och hänvisa till ”Brf Henriksdalskajen” så skickar de ut en avi. Era nuvarande routrar ska skickas tillbaka till Bredbandsbolaget.

Dags för årsstämma

Föreningens årsstämma äger rum den 11 april kl 18.00 på plan 6 på Fendergatan 6.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång.

Ni som är intresserade av styrelsearbete eller har förslag på lämpliga kandidater bör kontakta valberedningen. Sammankallande är Ewa Malm (Fendergatan 6).

Dagordning och underlag inför stämman kommer ni att få i era brevlådor i god tid före stämman.

Dags att åtgärda fel

Det har nu blivit dags att åtgärda de fel som identifierades under garantibesiktningen av vår fastighet och lägenheterna. Protokollen från besiktningen finner ni i föregående nyhet här på hemsidan.

Arbetet kommer att starta nu på måndag den 12 mars. För att arbetet ska kunna flyta på och gå så smidigt som möjligt vore vi mycket tacksamma om ni medlemmar kunde göra tre saker:

1. Märk en av era lägenhetsnycklar med ert lägenhetsnummer (som står ovanför er dörr) och överlämna denna till arbetsledaren Magnus Lindstrand från entreprenören Hökerum som kommer att finnas på plats hos oss på morgonen kl. 8 på måndag den 12 mars. Om ni inte har möjlighet att vara på plats då kanske ni kan be en granne eller någon i styrelsen att överlämna nyckeln åt er.

2. Skriv en lapp med ert namn och ert telefonnummer som ni kan nås på och fäst denna på insidan av er ytterdörr. Detta för det fall hantverkarna skulle behöva komma i kontakt med er under arbetet.

3. Har ni husdjur i lägenheten bör ni även sätta upp ett anslag om detta på utsidan av er dörr. Det är alltså inte nödvändigt att ni är hemma under felavhjälpningsarbetet.

Magnus Lindstrand nås på 070-315 14 53.