Kallelse till årsstämma den 27 maj kl 18.00 (utomhus).

På grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kommer årsstämman att hållas utomhus på föreningens gemensamma innergård. Medtag stol och eventuellt paraply. Styrelsen vädjar till medlemmarna att endast en medlem från varje hushåll deltar i årsstämman.

Enligt regeringens riktlinjer kan maximalt 50 personer samlas på ett möte. Riksdagen har beslutat att en medlem/ombud kan ha röstfullmakter från andra medlemmar. Ett ombud ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original. Den gäller i ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad.

Vi uppmanar särskilt medlemmar som tillhör riskgrupper att använda sig av röstfullmakter. Vänligen registrera er vid ankomsten och lämna eventuell fullmakt till ordförande.

Motioner till årsstämman skickas till styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com

Underlaget inför stämman hittar du på följande länk (kompletteras med revisionsrapport):

Årsredovisning Räkenskapsåret 2019

Kommentarer inaktiverade.